Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nieuwbouw campus Voortgezet Onderwijs

Laatst gewijzigd: 26-1-2018

In april 2017 heeft de gemeenteraad van Lelystad gekozen voor vervangende energieneutrale nieuwbouw voor de huisvesting van de Stichting Voortgezet Onderwijs Lelystad (SVOL). De gekozen locatie voor het realiseren van een campus is De Rietlanden/Campuszone Noord. Met deze investering is een bedrag van € 55,5 miljoen gemoeid.

Duurzaam en toekomstbestendig

In januari 2018 is het ontwerp voor de schoolcampus van architect Dirk Jan Postel van Kraaijvanger Architects onthuld. De toekomstige huisvesting biedt een inspirerende en veilige leer- en werkomgeving. Het onderwijs kan efficiënter worden ingericht en door de verschillende gebouwen onderling te koppelen worden de leeromgevingen als kleinschalig ervaren en is er een goede doorstroming van leerlingen tussen en naar andere leerroutes mogelijk. De huisvesting is daarnaast toekomstgericht, omdat het duurzaam en flexibel aanpasbaar is en financieel gezond te exploiteren. Een voordeel van de locatiekeuze is dat het onderwijs van de huidige drie scholengemeenschappen tot de definitieve overgang gewoon doorgang kan vinden zonder tussentijdse verhuisbewegingen.

Onderwijsmodel

Met het voorgestelde ontwerp wordt het voor de SVOL mogelijk om het gedragen onderwijsmodel vorm te geven. Er kan nu een vmbo-cluster en een havo/vwo-cluster gerealiseerd worden om stabiliteit, continuïteit en kwaliteit van het voortgezet onderwijs te kunnen blijven garanderen. Door deze clustering wordt het mogelijk om een breder aanbod van vakken en afdelingen, meer onderwijs op maat en betere doorstroommogelijkheden aan te bieden.

Impressies

Impressie nieuwe schoolcampus rond centraal plein

Impressie nieuwe schoolcampus

Impressie binnenzijde gebouw op nieuwe schoolcampus

Impressie indeling nieuwe schoolcampus

Impressie nieuwe schoolcampus