Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Stikstof

Laatst gewijzigd: 2-1-2020

Gemeente Lelystad werkt voor wat betreft de stikstofproblematiek nauw samen met de Provincie Flevoland, die in opdracht van het Rijk de regie voert om ontwikkelingen vlot te trekken.

Programma Aanpak Stikstof

De Raad van State heeft 29 mei 2019 een streep gehaald door het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het PAS voldeed niet aan de voorwaarden van de Europese Habitatrichtlijn. Het programma werd namelijk gebruikt als toetsingskader voor het wel of niet toestaan van plannen en projecten. Daarbij werd vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermende natuurgebieden, alvast toestemming verleend voor plannen en projecten met mogelijke schadelijke gevolgen voor die beschermde natuurgebieden. Hierdoor was het mogelijk dat de stikstofdepositie verder toenam, terwijl het programma juist was bedoeld om de stikstofdepositie te verminderen.

Door de uitspraak van de Raad van State mag het programma niet meer worden gebruikt als onderbouwing voor de stikstofdepositie. Landelijk wordt de impact van deze uitspraak steeds duidelijker, anderzijds wordt door het Rijk hard gewerkt om te komen tot een oplossing van de problematiek, een problematiek waarbij alle bestuurslagen betrokken zijn. De provincies zijn het bevoegde gezag voor de Wet Natuurbescherming en de PAS-systematiek was een uitwerking van de Wet Natuurbescherming. Doordat provincies geen vergunningen meer kunnen verlenen (op basis van de PAS), heeft dit indirect gevolgen voor de uitvoerbaarheid van initiatieven waarvoor een Wabo- of omgevingsvergunning is of wordt verleend door gemeenten. Deze initiatieven liggen stil tot er een vergunning voor de Wet Natuurbescherming is verleend of duidelijk is dat er geen vergunning nodig is. 

Lelystad ligt gunstig

Lelystad heeft als voordeel dat in de provincie Flevoland geen stikstofgevoelige gebieden liggen. Door deze gunstige ligging is er minder snel sprake van een knelpunt ten opzichte van gemeenten die dichter bij stikstofgevoelige Nature 2000-gebieden liggen.

Wat betekent dit voor vergunningen?

Voor vergunningsaanvragen voor kleine verbouwingen, zoals een dakkapel, verandert er niets. Voor grotere bouwwerken, waarbij op voorhand een stikstofuitstoot niet is uitgesloten, zal aanvullende informatie over de neerslag van stikstof aangeleverd moeten worden.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...