Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Lelystad vraagt bewoners verschillende plant- en diersoorten te melden

Geplaatst: 9-5-2018

Lelystad is een groene gemeente waar veel plant- en diersoorten leven. De gemeente brengt al verschillende jaren de dier- en plantsoorten in kaart, op basis van meldingen van vrijwilligers.

De gemeente Lelystad biedt haar inwoners de mogelijkheid om waarnemingen te melden via https://lelystad.waarneming.nl. Hierdoor ontstaat er een goed inzicht in de biodiversiteit van Lelystad.

Waarom melden?

Meldingen van bewoners, samen met bevindingen van de gemeente, geven inzicht in de locatie van de beschermde soorten. Dit is nodig voor een goed biodiversiteitsbeleid. Beschermde soorten worden door de gemeente gecontroleerd, zodat gekeken wordt of het goed gaat met de soort. Dit is een wettelijke verplichting. Er zijn echter veel meer dan alleen beschermde soorten. Sommige soorten zijn zeldzaam en andere soorten, intensieve exoten zoals reuzenberenklauw, zijn schadelijk voor het voortbestaan van inheemse soorten en bedreigen daarmee ook de biodiversiteit. Om populaties van zeldzame soorten te kunnen beschermen en mogelijkheden om zich te kunnen uitbreiden te bieden, is het belangrijk te weten waar deze voorkomen.

Actie van de maand

Van een aantal soorten hoort de gemeente graag waar ze zich bevinden. Daarom start zij het komende half jaar op Facebook 'de soort van de maand'-actie. In deze actieperiode wordt er per maand aandacht besteed aan een beschermde, een zeldzame of een schadelijke soort. Aan bewoners wordt gevraagd om vooral deze specifieke soort te melden. In de maand mei is de reuzenberenklauw aan de beurt. Op https://lelystad.waarneming.nl is meer informatie te vinden over deze plant.

Melding doen

Meldingen kunnen doorgegeven worden op https://lelystad.waarneming.nl of via mail op natuurrijklelystad@lelystad.nl.