Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Verbinding in het sociale domein levert veel op

Geplaatst: 12-6-2018

"Ik zie hier heel veel denkkracht." Wethouder John van den Heuvel richt het woord tot tal van vertegenwoordigers van instellingen die actief zijn in het sociaal domein en die onlangs bijeen waren in congrescentrum Agora. Doel van de middag: al die denkkracht aanspreken en inspireren tot nieuwe ideeën, verbindingen en projecten die het beter maken voor de inwoners van Lelystad. En dat lukte, want één van de conclusies van die middag was: "We zijn nog lang niet met elkaar uitgepraat."

Decentralisaties: het vervolg

De ‘decentralisaties’, in gemeenteland is het een gevleugelde term. Toch nog even in het kort: in 2015 decentraliseert het Rijk een aantal verantwoordelijkheden op het sociaal domein naar de gemeente. Die wordt voortaan verantwoordelijk voor de uitvoering van taken binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), de Participatiewet, die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk moet helpen, en onderdelen van de jeugdhulp. De gedachte is dat de gemeente die taken efficiënter kan uitvoeren op een manier die meer aansluit bij de lokale behoefte, omdat zij beter weet wat er leeft onder de eigen bevolking.

Meer taken

De decentralisaties leveren de gemeente een fors aantal meer taken op en gaan gepaard met bezuinigingen. Dat betekent dat er goed moet worden nagedacht over waar het geld aan wordt uitgegeven. Inzet op preventie loont als mensen zich daarmee zoveel mogelijk zelf kunnen redden en minder zware ondersteuning nodig hebben. Om dit jaar een nieuwe visie op het sociaal domein te kunnen maken, een integrale kadernota die schetst waar het beleid de komende vier jaar op gericht moet zijn, organiseerde de gemeente een conferentie. Daarbij wordt ook ingezet op de verbinding tussen die drie afzonderlijke onderdelen van het sociale domein.

Samen nadenken

Want wie weten beter wat er nodig is en waar het nog aan schort dan de mensen die er dagelijks, als professional, in werkzaam zijn? "We moeten samen nadenken over de hulp die we nodig hebben in de stad," trapte wethouder Elly van Wageningen af. En het doel is volgens wethouder Janneke Sparreboom duidelijk: "Ideeën verzamelen om in de toekomst minder mensen aan de kant te hebben staan, waardoor zij meer kwaliteit van leven gaan ervaren."

De wethouders Janneke Sparreboom, John van den Heuvel en Elly van Wageningen worden bevraagd over het sociaal domein

Workshops vol ideeën

Ideeën waren er genoeg. Die werden opgehaald in elf workshops, waaraan de ruim 100 deelnemers meededen. Een greep uit de ideeën en opmerkingen. Het is goed stil te staan bij de verschillende perspectieven op gezondheid: een arts kan een heel ander perspectief hebben dan de patiënt. Zoals de patiënt die opmerkt "Ondanks mijn ziekte voel ik me heel gezond". Onderzoek of loonkostensubsidie kan worden ingezet voor langdurige begeleiding on-the-job, om de werkgever te ontlasten. Gun jongeren meer instapmomenten in het onderwijs dan de twee per jaar van nu. En vergeet de groep jongeren niet die buiten Lelystad naar school gaat. Hanteer bij het zoeken naar en bieden van de juiste hulp aan iemand zo min mogelijk de namen van organisaties. Dat vergroot alleen maar de ondoorzichtigheid, en het gaat uiteindelijk om de hulp die geboden wordt. Begin bij nieuwe projecten klein: liever eerst twee organisaties waar anderen bij kunnen aanhaken (het vliegwielprincipe) dan gelijk met tien organisaties beginnen. Kijk of de informatiedeling in het sociaal domein het mogelijk maakt van wijken profielen te maken: hoeveel mensen wonen daar met schulden, hoeveel eenoudergezinnen, hoeveel ondernemers? Besef dat de groep voor wie regelgeving en beschikbare hulp ondoorzichtig is zich niet beperkt tot kwetsbaren, maar dat ook mensen met een goede opleiding, een goede baan of een rijk sociaal leven door omstandigheden in zo’n situatie terecht kunnen komen. Hef de knip op waar jongeren mee te maken hebben als ze 18 worden en ze opeens in allerlei andere regelingen vallen en financieel veel meer zaken op hun bordje krijgen. Onderzoek hoe je ervoor kan zorgen dat ouderen en mensen met psychische kwetsbaarheid met de juiste ondersteuning toch zelfstandig in de wijk kunnen (blijven) wonen. En, ook een boodschap van deze middag: vier je successen! Want ook die inspireren.

Een deelnemer van de conferentie sociaal domein aan het woord

Verbinding

Bij alles staat één term centraal: verbinding. Partijen die actief zijn in het sociale domein weten elkaar in Lelystad goed te vinden. En gunnen elkaar daarbij ook wat. Maar het kan altijd beter. "Want je kunt wel een leerplichtambtenaar afsturen op een meisje van 16 die niet meer naar school gaat, maar als je haar dan thuis aantreft met twee kleine kinderen op de arm, omdat haar verslaafde moeder niet voor haar en haar broertje en zusje kan zorgen, volstaat het niet om een verhaaltje te houden over hoe belangrijk het is een diploma te halen," verhaalde een deelnemer een voorbeeld uit de praktijk.

Presentaties

Hieronder de presentaties die tijdens de workshops zijn gebruikt (niet bij alle workshops zijn presentaties gebruikt):