Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Gunningsprocedure schaarse vergunning gemeente Lelystad

Laatst gewijzigd: 16-12-2022

Let op! De indieningstermijn voor de aanvraag van een schaarse vergunning liep tot en met 15 december 2022. Aanvragen die zijn ingediend na deze datum, worden niet in behandeling genomen.

Op basis van de Algemene plaatselijke verordening Lelystad 2022 (APV) mogen in de gemeente Lelystad maximaal twee vergunningen voor speelautomatenhallen worden verleend. Rekening houdend met de oppervlakte van de speelautomatenhal kan er voor maximaal 150 speelautomaten een aanwezigheidsvergunning worden verleend. Wegens het expireren van de bestaande vergunning voor een speelautomatenhal met 150 speelautomaten kan een nieuwe vergunning worden verleend. Om alle potentiële gegadigden in de gelegenheid te stellen om mee te dingen naar deze vergunning wordt een verdeelprocedure gevolgd, waarbij het voor geïnteresseerden mogelijk was om met ingang van 17 november 2022 tot en met 15 december 2022 een aanvraag in te dienen.

Verdelingsprocedure

De verdelingsprocedure zal plaatsvinden aan de hand van de op 27 oktober 2022 vastgestelde beleidsregel Verdelingsprocedure exploitatievergunning speelautomatenhallen Lelystad 2022.

In de beleidsregel staat zowel het procedurele als het inhoudelijke afwegingskader. De aanvragen dienen aan deze beleidsregel en de APV te voldoen. De ontvankelijke aanvragen worden op grond van een vergelijkende toets beoordeeld aan de hand van de in de beleidsregel genoemde beoordelingscriteria. Aanvullende relevante eisen en dwingende termijnen zijn opgenomen in deze beleidsregel.

Aanvraagformulieren

Wilt u meedingen, dan bent u verplicht gebruik te maken van de daarvoor bedoelde aanvraagformulieren, namelijk die voor de exploitatie-en de aanwezigheidsvergunning. Bovendien dient u een verklaring exploitant-leidinggevende speelautomatenhal in te dienen.

Aanvraag indienen

Aanvragen konden worden ingediend via het volgende e-mailadres: schaarsevergunningen@lelystad.nl. Het was ook mogelijk de aanvraag per post in te dienen. Mocht er onduidelijkheid ontstaan of de aanvraag wel of niet op tijd is ingediend, dan ligt de bewijslast van een tijdige indiening bij de aanbieder. De aanvraag is op tijd ingediend wanneer deze uiterlijk 15 december 2022 23:59 uur door de gemeente daadwerkelijk is ontvangen. Met klem adviseren wij dan ook om, indien de aanvraag per post wordt ingediend, deze aangetekend en tijdig te verzenden. Na het indienen van de aanvraag ontvangt men een ontvangstbevestiging.
Mochten er tot slot nog vragen zijn over de verdelingsprocedure, dan kan men die stellen via het hiervoor vermelde e-mailadres.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...