Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Peter Schot - D66

Laatst gewijzigd: 14-8-2019

Wethouder en 5e locoburgemeester

Reis mee naar de toekomst van Lelystad

Hoe maken we Lelystad nog mooier en aantrekkelijker om in te wonen, te recreëren en te werken? Hoe gaan we de ruimte in en om Lelystad tussen nu en 2030 gebruiken? Samen met u willen we aan de slag met Lelystad. Niet alleen nadenken over de toekomst van Lelystad, maar met de hand aan de ploeg. En met u willen we deze mooie reis ondernemen. Waarom? Omdat de stad van ons allemaal is! 
Als wethouder vind ik het belangrijk om met iedereen in Lelystad koers te zetten naar een gezonde, werkzame, veilige en verbonden stad. Het doet me goed om te zien dat Lelystedelingen zich betrokken voelen bij de stad en dat er volop mooie initiatieven zijn op het gebied van kunst en cultuur. Denk bijvoorbeeld aan onze amateurkunstenaars, die met passie en inzet hun steentje bijdragen aan de bewustwording van onze stad. Denk aan onze markante Kubus, in het oog springende Agora, de mooie bibliotheek, poppodium Corneel en aan de vele evenementen die onze stad rijk is. Ook daar wordt de stad aantrekkelijker en levendiger van.

Ik ben trots op alle initiatieven en activiteiten die de inwoners van Lelystad ontplooien en die deze stad de moeite waard maken.

Portefeuille

  • Ruimtelijk Stedelijke ontwikkeling
  • Omgevingswet en -visie, -plan (inclusief implementatie)
  • Vergunningverlening
  • Externe veiligheid
  • Emancipatie en integratie
  • Kunst en cultuur

Online