Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Leerplicht en RMC

Kinderen zijn leerplichtig vanaf de eerste schooldag in de maand na hun vijfde verjaardag. Als een kind op 10 oktober vijf jaar wordt, moet het vanaf 1 november naar school. De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin een jongere zestien jaar wordt (een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli). Jongeren die op dat moment nog geen startkwalificatie (een havo-, vwo- of mbo diploma vanaf niveau 2 of hoger) hebben, zullen naar school moeten tot zij die startkwalificatie wel hebben of tot zij 18 jaar worden.

Vanaf het vierde jaar mag een kind naar school. Zo worden ze spelenderwijs voorbereid op de basisschool. Veel kinderen gaan vanaf hun vierde al naar school.

Leerplichtwet

De Leerplichtwet is streng. De wet zorgt ervoor dat ieder kind tot zijn 18e verjaardag naar school gaat en op een school staat ingeschreven. Als een kind op zijn 16e of 17e een diploma haalt dan is het daarna niet meer verplicht om naar school te gaan. Ouders of verzorgers zijn er verantwoordelijk voor dat hun kind ook daadwerkelijk naar school gaat. Spijbelt een kind langer dan drie dagen, of regelmatig, staat het niet ingeschreven op een school, dan zoekt de leerplichtambtenaar uit wat hiervoor de reden is. Is er geen wettige reden, dan kan hij een proces-verbaal opmaken of de Raad voor de Kinderbescherming inschakelen. Ouders en jongeren (vanaf 12 jaar) riskeren een boete als kinderen niet naar school gaan en/of niet op een school staan ingeschreven. Jongeren kunnen ook een leerstraf of een taakstraf krijgen. Bij ‘luxeverzuim’ (extra vakantie onder schooltijd zonder toestemming) is de kans op een proces-verbaal extra groot.

Bekijk ook het Filmpje leerplicht Lelystad

RMC (Voortijdig schoolverlaten )

Sinds 1 januari 2002 is in Nederland de RMC-wet van kracht (RMC staat voor Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdige Schoolverlaters). In de RMC-wet staat hoe gemeenten en scholen zich moeten inzetten om het aantal voortijdige schoolverlaters te verkleinen. Scholen zijn verplicht om voortijdige schoolverlaters te melden bij de RMC. Iedereen die een mbo-opleiding op niveau 2, 3 of 4 kan afronden of een havo- of vwo-diploma kan halen (startkwalificatie), moet daarin worden gestimuleerd door de gemeenten.

Wat wordt van mij als ouder/verzorger verwacht?

Volgens de Leerplichtwet bent u verplicht uw leerplichtige kind in te schrijven op een school en er op toe te zien dat uw kind de lessen volgt. Alleen als uw kind ziek is, kan het niet naar school. U moet dan meteen de school inlichten.

Wat doet de school?

Scholen hebben onder andere als taak te zorgen voor goed onderwijs, een veilige en prettige leeromgeving en een goed verzuimbeleid. Daarnaast zijn scholen verplicht om:

  • Uw kind in te schrijven en bij vertrek weer uit te schrijven, de school zorgt ervoor dat de in/uitschrijvingen aan het Basisregister Onderwijs wordt doorgegeven en via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) komt de in/uitschrijving terecht bij de leerlingenadministratie van de gemeente (de school mag pas uitschrijven als het kind op een nieuwe school is ingeschreven);
  • Zich in te spannen een andere school te vinden wanneer uw kind niet op de huidige school kan blijven; (zorgplicht)
  • Een melding te doen bij DUO als uw kind regelmatig de school (ongeoorloofd) verzuimt;
  • DUO meldt het bij de gemeente als uw kind zonder startkwalificatie de school verlaat.

Landelijke website over Leerplicht

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...