Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

John van den Heuvel - SP

Laatst gewijzigd: 1-8-2018

Wethouder en 6e locoburgemeester

De inclusieve samenleving en verder

Lelystad groeit gestaag, waarbij steeds is ingezet op een inclusieve samenleving. Onze ambitie is een aantrekkelijke en duurzame stad te zijn, die financieel gezond en zelfstandig is. Een gezonde financiële basis is belangrijk. Niet alleen voor de gemeente zelf, maar ook voor inwoners.

Mijn ambitie is om dit in gezamenlijkheid te realiseren. Hierbij denk ik aan de gelden die voor de komende jaren vanuit het Rijk minder worden en effect hebben op onze leefomgeving. Hoe kunnen we met minder geld, toch zorgen voor kwaliteit in onze leefomgeving? Maar ook: hoe zorgen we dat mensen niet in de financiële problemen komen.

We zijn goed op weg met maatregelen en werken dit verder uit. Ook de ingeslagen weg om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen zetten we onverminderd voort. En we kijken naar nieuwe samenwerkingsmogelijkheden, zoals de Social Firm. We faciliteren daar waar nodig en grijpen in als het nodig is. Zo blijven we op de goede weg en komen we steeds verder.

Portefeuille

  • Werk en Inkomen
  • Financiën (inclusief grondbedrijf geïntegreerd)
  • Armoede en schuldhulpverlening
  • Uitvoering ICL besluit
  • Handhaving

Online