Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Lelystad werkt met vaste partners aan deel woningbouwopgave

Laatst gewijzigd: 11-12-2018

De gemeente Lelystad werkt sinds oktober 2018 met een pool van vaste partners aan maximaal de helft van de woningbouwproductie onder gemeentelijke regie. Het college heeft een tweetal ‘groslijsten’ vastgesteld: een lijst A met geschikte partijen voor de ontwikkeling en realisatie van projecten tot 30 woningen en een lijst B voor de meer complexe opgaven van meer dan 30 woningen. Voor lijst A zijn 21 bouwers/ontwikkelaars geselecteerd; op lijst B staan 15 marktpartijen.

Groslijstpartners 2018

Afwijken

De groslijsten worden enkel ingezet voor niet-aanbestedingsplichtige grondverkopen. Het college kan voor de andere helft van de gemeentelijke woningbouwopgave andere werkwijzen hanteren: bijvoorbeeld voor heel specifieke woningbouwopgaven. Het college benadert dan heel gericht partijen die het beste passen bij de desbetreffende specifieke opgave.

Twee jaar geldig

De groslijsten gelden voor een periode van twee jaar. Eind 2020 wordt de werkwijze geactualiseerd en komen de groslijsten voor actualisatie in aanmerking.