Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Lelystad werkt met vaste partners aan woningbouwopgave

Laatst gewijzigd: 29-10-2018

De gemeente Lelystad werkt sinds oktober 2018 met een pool van vaste partners aan de ontwikkeling en bouw van woningen. Het college heeft een tweetal ‘groslijsten’ vastgesteld: een lijst A met geschikte partijen voor de ontwikkeling en realisatie van projecten tot 30 woningen en een lijst B voor de meer complexe opgaven van meer dan 30 woningen. Voor lijst A zijn 21 bouwers/ontwikkelaars geselecteerd; op lijst B staan 15 marktpartijen.

Afwijken

De groslijsten worden enkel ingezet voor niet-aanbestedingsplichtige grondverkopen. Het college kan bij wijze van uitzondering afwijken van de groslijsten, bijvoorbeeld voor heel specifieke woningbouwopgaven. Als de situatie daar om vraagt, kan het college gericht partijen benaderen die het best passen bij de desbetreffende specifieke opgave.

Twee jaar geldig

De groslijsten gelden voor een periode van twee jaar. Eind 2020 wordt de werkwijze geactualiseerd en komen de groslijsten voor actualisatie in aanmerking. 

Meer informatie

Nieuwsbericht ‘Lelystad werkt voortaan met vaste partners aan woningbouwopgave’