Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Groot onderhoud Jol 18 tot en met 24

Laatst gewijzigd: 13-8-2019

In 2017 is gestart met een integrale wijkaanpak voor het wijkdeel Jol 18 t/m 24 en is het nodige gepland voor het wijkdeel Jol 26 t/m 29. De inventarisaties voor het wijkdeel Jol 26 t/m 29 hebben in de loop van 2018 plaats gevonden. Op deze pagina treft u alleen de informatie met betrekking tot de wijkaanpak van Jol 18 t/m 24 aan.

plattegrond jol18tot24

Start uitvoering groot onderhoud Jol fase 4 en 5

De gemeente Lelystad is in samenwerking met Centrada in 2015 gestart met de wijkaanpak voor het wijkdeel Jol 18 t/m 24. Bij de wijkaanpak is er aandacht voor zowel de fysieke aspecten als de maatschappelijk sociale aspecten. In fase 1 t/m 5 zijn de huis aan huis gesprekken inmiddels afgerond. De erfafscheidingen aan de achterzijde zijn voor een groot deel al geplaatst. Zodra het groot onderhoud gereed is zullen de voorzijden gerealiseerd gaan worden.

Vanaf 14 januari 2019 is gestart met de uitvoering van groot onderhoud in uw wijk de Jol. Fase 1 tot en met 3 zijn nu zo goed als afgerond. Vanaf 19 augustus a.s. wordt gestart met de uitvoering van fase vier en vijf. In totaal is het werk opgedeeld in 5 fases. Deze fases zijn overzichtelijk in kaart gebracht. Aan hand van de faseringskaart kunt u zien in welke fase uw Jol wijkdeel is ingedeeld. Centrada hanteert een andere (hofjes) indeling voor het plaatsen van de erfafscheidingen. Alle bewoners woonachtig in fase 4 en 5 ontvangen binnenkort een bewonersbrief  met bijlagen van de gemeente Lelystad met informatie over de uitvoering van het grootonderhoud. In bijlage 1 vindt u informatie over wat u zelf kunt doen als voorbereiding op het grootonderhoud. Bijlage 2 betreft het definitief ontwerp.

Wie gaat het werk uitvoeren en wanneer ?

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemersbedrijf Klink Nijland GWW uit Raalte. De aannemer start op 19 augustus 2019 met de werkzaamheden. Het openbaar groen wordt aansluitend aan het straatwerk aangeplant door een groenaannemer, hierover krijgt u tegen die tijd meer informatie. Voor de start van de daadwerkelijke werkzaamheden ontvangt u van de aannemer een brief met  informatie over onder andere: de planning, de bereikbaarheid van uw woning tijdens de werkzaamheden en de contactgegevens van de aannemer.

Wilt u weten hoe het gaat worden ?

Alle bewoners van Jol fase 4-5 ontvangen als bijlage bij de bewonersbrief ook het definitief ontwerp. Het ontwerp kunt ook op deze site bekijken.

Extra informatie erfafscheidingen project Centrada

Een goede functionele erfafscheiding draagt bij aan een mooie en nette wijkuitstraling. Niet in alle wijkdelen van de Jol zal het erfafscheiding project worden ingezet. Dit zal per wijkdeel of hofje worden bepaald en is afhankelijk van wat de bewoners zelf willen, de huur of koop situatie en de beschikbare middelen van bewoners enerzijds en anderzijds betrokken organisaties. Voor de huurders geldt algemeen dat de nieuwe erfafscheidingen worden betaald door Centrada. Kopers die zelf het initiatief nemen en graag mee willen doen aan een gezamenlijke aanpak, kunnen in aanmerking komen voor een financiële bijdrage van de gemeente. Deze vergoeding bedraagt maximaal 50% van de kosten. Om hiervoor in aanmerking te komen moeten deze bewoners gezamenlijk een plan uitwerken en duidelijk aangeven welke bijdrage zij zelf leveren aan het initiatief. Vervolgens kunnen zij hun gezamenlijke aanvraag indienen via Mensen Maken de Buurt, waarmee de gemeente initiatieven ondersteunt die bijdragen aan een fijne buurt én waar bewoners zelf een bijdrage aan leveren. De bewonersconsulent van gemeente Lelystad kan de kopers ondersteunen bij het doen van de aanvraag. De Kluswinkel kan na de aanvraag eventueel een ondersteunende rol spelen.

Mensen maken de buurt

Met de campagne ‘Mensen Maken de Buurt’ ondersteunt gemeente Lelystad initiatieven van, voor en door de buurt. In Mensen Maken de Buurt wordt nauw samengewerkt met partners en organisaties in de wijk en wordt meegedacht over hoe bewoners zelf hun idee kunnen realiseren. Meer informatie vindt u op www.mensenmakendebuurt.nl.

Eigendom van grond

In uw wijk komt het voor dat stukken grond die van de gemeente zijn bij een tuin lijken te horen. Zo hebben een aantal woningen parkeerplaatsen voor de deur. Deze zijn openbaar maar het lijkt alsof de parkeerplaatsen bij de tuin of het aangrenzend perceel horen. Ook komt het geregeld voor dat tuinen officieel (kadastraal zoals we dat ook wel noemen) een stuk kleiner zijn dan de grootte die ze in werkelijkheid hebben. Dit geldt voor tuinen van zowel huur- als koopwoningen. De gemeente en Centrada gaan samen deze ongewenste situatie veranderen. Indien u in een huurwoning woont zal Centrada contact met u opnemen en indien u een koopwoning heeft zal de gemeente contact met u opnemen om de situatie te bespreken.

Bomenkap overzicht Jol

In het bomenkapoverzicht vindt meer informatie over welke bomen er inmiddels gekapt zijn.

Heeft u vragen aan Centrada?

Indien u nog vragen heeft over dit project kunt u op de website www.ikwoonindejol.nl informatie vinden. Wanneer uw vraag er niet tussen staat dan kunt u via het reactieformulier uw vraag stellen. U krijgt in dat geval een antwoord van de gemeente (woningeigenaren) of van Centrada (huurders).

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...