Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Gasleidingen

Laatst gewijzigd: 8-11-2017

In de afgelopen jaren is in een aantal wijken in Lelystad ernstige roestvorming geconstateerd aan de gasleidingen. De gemeente heeft daarom met TNO een steekproefsgewijs onderzoek uitgevoerd naar de staat van de gasleidingen in de stad. Daarbij is bij nog meer woningen aanzienlijke roestvorming geconstateerd. Ook installateurs spreken hun zorg uit en brengen slechte leidingen onder onze aandacht.

Inspecties woningen

Begin 2015 is besloten om alle woningen die gebouwd zijn voor 1986, te inspecteren en de stalen gasleidingen in de begane grondvloer en/of onder de vloer in de kruipruimte te laten vervangen. Het betreft 15.000 woningen verdeeld over de stad, zowel koopwoningen als huurwoningen van Centrada en commerciële verhuurders. Op 1 november 2017 is het project officieel afgerond.

Tussenevaluaties en eindrapportage

Op verzoek van de raad zijn drie tussenevaluaties en een eindrapportage van het project gemaakt. De rapporten geven inzicht in de stand van zaken van het project en brengt in beeld waar en in welke aantallen de gasleidingen vervangen dienen te worden.

  1. Tussenevaluatie over de periode 2015 tot 1 februari 2016
  2. Tussenevaluatie over de periode 1 februari 2016 tot 1 augustus 2016
  3. Tussenevaluatie over de periode 1 augustus 2016 tot en met 31 december 2016
  4. Eindrapportage vanaf de start in 2015 tot 1 november 2017

Gasleidingen vervangen

Na constatering (eigenaren kregen hierover een brief) hebben woningbezitters zes weken de tijd om bij een installateur een offerte en een planning van uitvoering op te vragen voor het vervangen van de gasleidingen. Eigenaren die hun gasleidingen al eerder hebben vervangen hoefden natuurlijk niet opnieuw te vervangen.

Wettelijke plicht vervangen

Huiseigenaren hebben een wettelijke plicht om te zorgen voor veilige gasleidingen. Als een eigenaar niet zijn gasleiding laat vervangen, dan treedt de gemeente op en laat de leidingen vervangen, op kosten van de bewoner. Dit kost de eigenaar veel meer geld dan dat hij zelf de leidingen had laten vervangen.

Veelgestelde vragen

Contactinformatie

Meer informatie over project Gasleidingen via:
Telnr: 0320-278110 (van ma. t/m do. van 9.30-15.00 uur)
E-mail: gasleidingen@lelystad.nl
Balie stadhuis: ma. t/m do. van 9.30-15.00 uur.