Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Essentaksterfte

Laatst gewijzigd: 3-1-2018

Sinds enige jaren heerst in Flevoland een schimmelziekte die aanzienlijke schade veroorzaakt bij de essen, de essentaksterfte. De ziekte grijpt ook in Lelystad fors om zich heen. Ook neemt de snelheid waarmee bomen worden aangetast en daarna ziek worden, toe. De es is in Lelystad de meest voorkomende boomsoort en is te zien in onze bossen, maar ook in bospercelen binnen de bebouwde kom en langs straten en lanen.

Inventarisatie bossen

Om een goed beeld te krijgen van de mate waarin de essen zijn aangetast, worden de essenbossen geïnspecteerd. De inspectiegegevens worden gebruikt voor het op te stellen plan van aanpak voor de omvorming van essenbossen naar bos met andere boomsoorten.

Gevolgen essentaksterfte

Bij een boom met essentaksterfte sterven eerst de bladeren af. Vervolgens gaan de takken dood. Uiteindelijk kan de ziekte ervoor zorgen dat de hele boom doodgaat. Om te voorkomen dat de zieke essen gevaar opleveren door takbreuk of door omwaaien, start de gemeente op korte termijn met het verwijderen van de bomen die onveilige situaties langs bospaden of bosingangen kunnen veroorzaken. Op dit moment is er nog geen remedie gevonden om essentaksterfte tegen te gaan. Voor zover bekend heeft de schimmel geen gevolgen voor de volksgezondheid.

Toegang tot bossen

De gemeente neemt maatregelen om gevaarlijke situaties door vallende takken en bomen te voorkomen. Bomen die voor onveilige situaties zorgen en op paden kunnen vallen, worden zo snel mogelijk verwijderd. Wij vragen u alert te zijn op de aanwezigheid van zieken bomen in de Lelystadse bossen en de mogelijke gevaren voor bezoekers door takbreuk of omwaaien.

Meldingen

Bewoners die een mogelijk onveilige situatie van bomen zien, kunnen dit doorgeven via het meldpunt openbare ruimte van de gemeente.

Meer informatie

Op de website van Staatsbosbeheer is meer informatie te vinden over de schimmelziekte en de gevolgen ervan. Hier is ook een filmpje met uitleg over de essentaksterfte.

Handige links;

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...