Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Ed Rentenaar - InwonersPartij

Laatst gewijzigd: 1-8-2018

Wethouder en 2e locoburgemeester

Kansen benutten

Lelystad is volop in ontwikkeling op het gebied van toerisme en recreatie. Door het promoten, profileren van en investeren in de stad willen we meer toeristen aantrekken om hier te verblijven. Dat levert extra werkgelegenheid op en is goed voor de Lelystadse economie. Hiervoor werken we samen met partners. Een voorbeeld van samenwerking is met Amsterdam Marketing, waarbij we toeristen uit Amsterdam meer kennis willen laten maken met de regio.


Ontwikkelingen die nu al spelen zijn bijvoorbeeld het Nationaal Park Nieuw Land en de Marker Wadden. Hierbij richten we ons  op het verbeteren van de waterkwaliteit en verhogen van de natuurwaarde, maar het water en de uitgestrekte kustlijn bieden ook vele toeristische- en recreatieve kansen.


Een belangrijke randvoorwaarde voor deze ontwikkelingen, maar ook voor de economische ontwikkeling van de stad, is de bereikbaarheid van de stad over weg en via openbaar vervoer. De komende jaren zet ik om de bereikbaarheid van de stad verder te verbeteren en knelpunten in de stad aan te pakken. Ontwikkelingen, zoals de (school)campus en de elektrische fiets brengen nieuwe uitdagingen mee. De tijd is rijp om al deze kansen te benutten!

Portefeuille

  • Natuurbeheer en –ontwikkeling
  • Recreatie en toerisme
  • Gemeentelijke dienstverlening
  • Kustontwikkeling, Bataviakwartier
  • Dierenwelzijn
  • Verkeer en Vervoer (mobiliteit)
  • Uitvoering project campus/SVOL

Online