Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Ed Rentenaar - InwonersPartij

Laatst gewijzigd: 14-1-2020

Wethouder en 2e locoburgemeester

Tijdelijke vervanging portefeuille

Wegens gezondheidsredenen draagt wethouder Ed Rentenaar (InwonersPartij), in overleg, al zijn portefeuilleonderdelen voor de komende weken over aan zijn collega wethouders. De wethouder is getroffen door een hartinfarct en zal helaas langdurig afwezig zijn. Hij is thuis en herstellende. De termijn is onbekend en afhankelijk van het herstel van de wethouder. In het schema hieronder staat welke wethouder welk portefeuilleonderdeel tijdelijk overneemt. 

  • Natuurbeheer en –ontwikkeling (Nelly den Os)
  • Recreatie en toerisme (Janneke Sparreboom)
  • Gemeentelijke dienstverlening (Nelly den Os)
  • Kustontwikkeling, Bataviakwartier (Peter Schot)
  • Dierenwelzijn (Nelly den Os)
  • Verkeer en Vervoer (mobiliteit) (Peter Schot)
  • Uitvoering project campus/SVOL (Elly van Wageningen)
  • Overige overleggen (bepaling per overleg)

Kansen benutten

Lelystad is volop in ontwikkeling op het gebied van toerisme en recreatie. Door het promoten, profileren van en investeren in de stad willen we meer toeristen aantrekken om hier te verblijven. Dat levert extra werkgelegenheid op en is goed voor de Lelystadse economie. Hiervoor werken we samen met partners. Een voorbeeld van samenwerking is met Amsterdam Marketing, waarbij we toeristen uit Amsterdam meer kennis willen laten maken met de regio.

Ontwikkelingen die nu al spelen zijn bijvoorbeeld het Nationaal Park Nieuw Land en de Marker Wadden. Hierbij richten we ons  op het verbeteren van de waterkwaliteit en verhogen van de natuurwaarde, maar het water en de uitgestrekte kustlijn bieden ook vele toeristische- en recreatieve kansen.

Een belangrijke randvoorwaarde voor deze ontwikkelingen, maar ook voor de economische ontwikkeling van de stad, is de bereikbaarheid van de stad over weg en via openbaar vervoer. De komende jaren zet ik om de bereikbaarheid van de stad verder te verbeteren en knelpunten in de stad aan te pakken. Ontwikkelingen, zoals de (school)campus en de elektrische fiets brengen nieuwe uitdagingen mee. De tijd is rijp om al deze kansen te benutten!

Online