Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Met de Blijverslening uw huis levensloopbestendig maken

Laatst gewijzigd: 13-11-2019

Uit onderzoek blijkt dat veel senioren zo lang mogelijk zelfstandig in hun woning willen blijven wonen. Met bijvoorbeeld het verplaatsen van een slaapkamer of badkamer naar de begane grond, het aanbrengen van rolstoelbrede deuren, het installeren van technische (zorg)voorzieningen, etcetera kunnen senioren langer zelfstandig blijven wonen. Lang niet alle senioren hebben voldoende spaargeld om dergelijke maatregelen te betalen. Ook is het voor deze doelgroep moeilijk om geld te lenen. Om dit soort woningaanpassingen financieel mogelijk te maken heeft de gemeente Lelystad de 'Blijverslening'.

Doelstelling

De doelstelling van de Blijverslening is inwoners te faciliteren om langer comfortabel, veilig en zelfstandig in de eigen woning te kunnen blijven wonen. Met de Blijverslening kunnen zowel bouwkundige aanpassingen alsook Domotica-aanpassingen (denk aan het koppelen van apparaten aan informatiesystemen, verlichtings-, beveiligings- en telecommunicatiemaatregelen) gefinancierd worden.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een Blijverslening  moet u  aan bepaalde voorwaarden voldoen. De belangrijkste zijn:

  • Aanvrager is eigenaar-bewoner van de woning;
  • Bij een consumptieve lening moet een van de aanvragers jonger zijn dan 76 jaar;
  • De hypothecaire Blijverslening is maximaal 80% van de WOZ-waarde (inclusief al lopende hypothecaire leningen op de woning);
  • De woning is een bestaande koopwoning met een woonbestemming;
  • Van € 2.500,- tot € 10.000,-  is de lening consumptief. Looptijd 10 jaar;
  • Vanaf € 10.001,- tot € 50.000,- is de lening hypothecair. Looptijd 20 jaar;
  • De maatregel(en) waarvoor een Blijverslening wordt aangevraagd draagt bij aan het levensloopbestendig maken van de woning en staat op de lijst van maatregelen die hoort bij de Verordening Blijverslening.

Uiteraard gelden er ook inkomens- en vermogenseisen. Hiervoor verricht SVn een krediettoets.

Aanvragen

Als eigenaar-bewoner kunt u een Blijverslening aanvragen bij de gemeente via Stimuleringsleningen@Lelystad.nl. Als u voldoet aan bovenstaande voorwaarden, kunt u een aanvraagformulier Blijverslening opvragen bij de gemeente. Na invulling kunt u hiermee de Blijverslening aanvragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) die de leningen voor de gemeente beheert. Voor meer informatie zie de Verordening Blijverslening. Ook kunt u terecht op de website van de SVn.

Folders