Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Bezuinigen! Maar waarop?

Geplaatst: 3-9-2019

Gemeente Lelystad moet bezuinigen en dat gaat iedereen merken. Er komt minder geld binnen van het Rijk en daardoor hebben we een tekort. Onze uitgaven moeten daarom omlaag of onze inkomsten omhoog. Het college denkt op dit moment na over waarop we kunnen bezuinigen. Het gaat om een bedrag van meer dan € 7 miljoen.

Bijeenkomsten en online peiling

Het college heeft de afgelopen weken door middel van vier bijeenkomsten en een online peiling aan inwoners gevraagd om mee te denken en praten over de bezuinigingen. Dat traject is nu afgesloten en de resultaten hiervan worden door het college meegenomen in de afweging om te komen tot een voorstel aan de raad.

Financiële situatie

In de afgelopen jaren heeft de gemeente al flink bezuinigd om uit te komen met de begroting. Eerder dit jaar is duidelijk geworden dat de financiële situatie van veel gemeenten verder onder druk is komen te staan. Dit geldt helaas ook voor Lelystad.

Waarom moet de gemeente bezuinigen?

Dat de gemeente opnieuw moet bezuinigen, heeft te maken met verschillende besluiten die genomen zijn in Den Haag. Het takenpakket van de gemeente is flink uitgebreid in de afgelopen jaren, terwijl we voor deze taken steeds minder geld krijgen. Bijvoorbeeld:

  • De gemeente moet de jeugdhulp en Wmo uitvoeren met veel minder geld dan eerdere jaren. Maar de kosten stijgen wel steeds meer. 
  • De algemene uitkering die de gemeente ontvangt vanuit het Rijk (het Gemeentefonds), valt lager uit dan eerder rekening mee is gehouden.
  • De gemeente mag met ingang van 2022 geen precariobelasting meer heffen. Dit is een belasting op het gebruik van de openbare grond. Hiermee gaat een belangrijke inkomstenbron van de gemeente weg vallen.