Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Bestemmingsplannen

Laatst gewijzigd: 19-2-2019

De gemeente legt in een bestemmingsplan vast welk gebruik van gebouwen en gronden is toegestaan. Het plan kan dienen om een nieuwe ontwikkeling mogelijk te maken of om de bestaande situatie te behouden. Omgevingsvergunningaanvragen worden daaraan getoetst. Een bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding (plankaart), regels en een toelichting.

Inzien plannen

  • Geldende bestemmingsplannen zijn in te zien op de website ruimtelijkeplannen.nl.
  • In procedure zijnde bestemmingsplannen worden wettelijk verplicht gepubliceerd op de website ruimtelijkeplannen.nl.
  • Wilt u op de hoogte worden gehouden van de terinzagelegging van bestemmingsplannen? De website ruimtelijkeplannen.nl heeft een attenderingsservice. U kunt zich daar aanmelden, dan ontvangt u automatisch een bericht wanneer er een bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd.

De bestemmingsplannen liggen ook ter inzage in het stadhuis.

Meer informatie