Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Veel gestelde vragen over leerplicht/RMC

Heeft u vragen over leerplicht/RMC? Wellicht vindt u hieronder het antwoord.

Ik heb een afspraak met de consulent leerlingzaken. Waar moet ik mij melden?

U kunt zich op het stadhuis melden bij de informatiebalie.

Hoe zeg ik een afspraak met een consulent leerlingzaken/RMC-consulent af?

Door te mailen naar leerlingzaken@lelystad.nl of bellen naar 14 0320.

Hoe kan ik contact opnemen met de consulent leerlingzaken?

U stuurt een e-mail aan leerlingzaken@lelystad.nl met de vermelding dat u een afspraak wilt maken met een leerplichtambtenaar en geeft uw contactgegevens door.

Mijn kind is geschorst en zit nu thuis. Mag dit zomaar?

Een leerling mag niet "zomaar" naar huis worden gestuurd echter, de directeur van de school is bevoegd om een leerling te schorsen/ te verwijderen indien er sprake is van bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag in school. School dient hiervoor een procedure te doorlopen. 

Bekijk de volgende pagina's voor meer informatie:  

Schorsen en verwijderen in het basisonderwijs

Schorsen en verwijderen in het voortgezet onderwijs

Hoe lang mag een schorsing duren?

Een schorsing duurt maximaal vijf schooldagen. Daarna moet worden bekeken of de omstandigheden nog steeds hetzelfde zijn of dat ze veranderd zijn. Door bijvoorbeeld de 'afkoelingsperiode' of bemiddelingsgesprekken. Zijn de omstandigheden veranderd? Dan kan de schorsing worden beëindigd. De leerplichtambtenaar kan de school, de leerling en de ouders ondersteunen bij het vinden van een oplossing.

Mijn kind is 17 jaar en wordt binnenkort 18 en wil niet meer naar school. Wat moet ik doen?

Dit moet u eerst met de school bespreken.

Mijn kind wil werken en wil niet meer naar school? Mag dat?

Als uw kind nog geen 17 is en nog geen startkwalificatie heeft dan moet uw kind naar school. Klik hier voor meer informatie over voortijdig schoolverlaten. Is uw kind 17 jaar en heeft hij/zij nog geen startkwalificatie dan dient u contact op te nemen met een leerplichtambtenaar. Dit doet u via leerlingzaken@lelystad.nl of het telefoonnummer van de gemeente Lelystad 14 0320. 

Kan een kind die niet staat ingeschreven in Lelystad op een school in Lelystad worden ingeschreven?

Ja, ouders zijn vrij om een kind op elke willekeurige school aan te melden of in te schrijven.

Mijn kind kan door psychische of lichamelijke omstandigheden geen onderwijs volgend. Wat moet ik doen?

Is uw kind psychisch of lichamelijk niet in staat om (nog langer) onderwijs te volgen, dan kunt u een verzoek tot vrijstelling van de leerplicht doen. Dit verzoek dient u in bij Burgemeester en Wethouders van de gemeente Lelystad. Na ontvangst zullen wij de aanvraag in behandeling nemen. Indien nodig zullen wij de ouders in contact brengen met de organisatie Argonaut. Conform artikel 7 LPW, heeft gemeente Lelystad deze organisatie aangewezen om het onderzoek te doen dat nodig is voor het opstellen van een verklaring door een onafhankelijk arts. De arts brengt advies aan ons uit over de belastbaarheid voor het volgen van onderwijs.

Klik hier voor meer informatie over vrijstelling leerplicht, uitzonderingen en extra verlof.

Is mijn kind verplicht mee te gaan met schoolreisjes?

Een schoolreisje of schoolkamp is een onderdeel van het lesprogramma. Als uw kind om bepaalde redenen niet mee kan, dan moet u dit met de directeur van de school bespreken. U mag uw kind hiervoor niet thuis houden.

Mijn kind is zonder schorsing naar huis gestuurd en zit nu thuis. Wat kan ik doen?

Hiervoor kunt u contact opnemen met de gemeente Lelystad via leerlingzaken@lelystad.nl of telefoonnummer 14 0320.

Als mijn kind het niet de hele dag volhoudt op school wat kan ik dan doen?

Voor sommige kleuters kan een hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend zijn. Dan is een vrijstelling mogelijk. Dit betekent dat u uw kind tot de 6e verjaardag 5 uur per week mag thuishouden. Hiervoor heeft u geen toestemming nodig. U moet het wel melden bij de schooldirecteur of bij het schoolbestuur.

Als uw kleuter het nodig heeft, kunt u de vrijstelling uitbreiden met maximaal 5 extra uren. U kunt uw kind dus maximaal 10 uren per week thuishouden tot de 6e verjaardag. Hiervoor heeft u wel speciale toestemming van de schooldirecteur nodig. Deze vrijstelling is alleen bedoeld om overbelasting van uw kind te voorkomen. Het is in het belang van uw kind dat het zo snel mogelijk went aan een volledige schoolweek. Want veel van wat uw kleuter nu leert, is nodig om door te kunnen stromen naar groep 3.

Klik hier voor meer informatie over vrijstelling leerplicht, uitzonderingen en extra verlof.

Waar kan ik terecht als mijn kinderen uit het buitenland hier naar school moeten?

U kunt zich rechtstreeks inschrijven bij de taalklas van OBS de Poolster. Deze school biedt onderwijs aan anderstaligen, bedoeld voor leerlingen van de basisschool (4 t/m 12 jaar) die geen of een beperkte beheersing van de Nederlandse taal hebben.

Het gaat bij deze doelgroep vaak om nieuwkomers, kinderen van alle leeftijden die nog relatief kort in Nederland zijn. Ook kinderen die in Nederland geboren zijn en opgegroeid zijn in een anderstalige omgeving en weinig stimulans hebben gehad om de Nederlandse taalvaardigheid te ontwikkelen kunnen voor deze klassen in aanmerking komen.

E-mail: administratie.poolster@stichtingschool.nl

Mag mijn kind buiten de schoolvakanties op vakantie?

In principe is het niet mogelijk om vrij te krijgen voor vakantie buiten de schoolvakanties om. Enkele uitzonderingen zijn mogelijk. 

Klik hier voor meer informatie over vrijstellingen leerplicht, uitzonderingen en extra verlof.

Wat gebeurt er als ik kwalificatieplichtig ben en niet naar school ga?

Er is dan sprake van overtreding van de leerplicht. Zowel je ouders als jijzelf worden opgeroepen voor een gesprek met de leerplichtambtenaar. Klik hier voor meer informatie over leerplicht en kwalificatieplicht. 

Wat is een startkwalificatie?

Dit is het havo- vwo- of mbo diploma op niveau 2 of hoger. 

Klik hier voor meer informatie over leerplicht en kwalificatieplicht. 

Mag ik ook alleen werken in plaats van naar school?

Nee, niet als je nog geen startkwalificatie hebt en nog geen 18 jaar bent. Een combinatie van werken en leren mag wel, zoals een opleiding met een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). 

Klik hier voor meer informatie over leerplicht en kwalificatieplicht. 

Kan ik kiezen voor een combinatie van leren en werken?

Ja, daarvoor is een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) opleiding bij een ROC mogelijk.

Zwanger…hoe verder met je opleiding?

Misschien denk je in eerste instantie dat je door je zwangerschap moet stoppen met je studie? Dat is echt niet nodig en zelfs niet verstandig. De stichting Steunpunt Studerende moeders (www.studerendemoeders.nl) is het expertise centrum dat zich inzet voor de belangen van studerende ouders en zwangere studenten in Middelbaar en Hoger onderwijs en in het bijzonder voor (her)intredende vrouwen met kinderen. Nog een site waar we je op willen wijzen: www.tienermoeders.nl. Op beide sites kun je informatie vinden over verschillende zaken die studerende aanstaande ouders aangaan en wordt uitgelegd wat ze direct voor je kunnen betekenen.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...