Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Kamerverhuur

Laatst gewijzigd: 27-11-2018

De gemeente heeft kamerverhuurbeleid vastgesteld. Hierin wordt beschreven hoe Lelystad omgaat met kamerverhuur.

Spreiding panden kamerverhuur

Besloten is dat alle kamerverhuurders een omgevingsvergunning aan moeten vragen bij de gemeente. De onderlinge afstand tussen kamerverhuurpanden moet minimaal 200 meter zijn. Binnen 200 meter mogen zich ook geen woningen bevinden die in meerdere woonruimten zijn gesplitst.

Kamer verhuren

Als u kamers wilt verhuren vraagt u een omgevingsvergunning aan bij de gemeente. Dit geldt ook voor al bestaande kamerverhuur. De aanvraag wordt getoetst aan de geldende regelgeving. Verhuur van kamers is alleen mogelijk in een pand met een woonbestemming. In de meeste gevallen betreft dit bewoning door één huishouden. Kamerverhuur past dan niet in het bestemmingsplan omdat hier meerdere huishoudens in een pand worden gehuisvest.

Als het verhuren van kamers niet past in het bestemmingsplan, is het mogelijk dat de gemeente u een omgevingsvergunning verleent. Er moet dan voldaan worden aan een aantal bouwkundige regels. Daarnaast geldt een aantal andere voorwaarden. Kamerverhuurpanden moeten tenminste 200 meter van andere kamerverhuurpanden of in meerdere woonruimten gesplitste woningen liggen en mogen maximaal zes huurders per pand herbergen.

Bij meer dan vijf huurders gelden speciale parkeerregels. Er moet een parkeerplaats op eigen terrein zijn. Als dat niet het geval is moet met een parkeeronderzoek (op kosten van de verhuurder) aangetoond worden dat binnen 100 meter de parkeerdruk niet boven de 70% uitkomt. Bij de bouwkundige aspecten wordt onder meer getoetst aan brandveiligheidseisen.

Documenten