Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Groot onderhoud Jol 10 t/m 16 exclusief 11

Laatst gewijzigd: 17-9-2018

In 2016 zijn we gestart met de voorbereidingen voor het groot onderhoud in wijk de Jol. inmiddels is de ontwerpfase afgerond. De groot onderhoud werkzaamheden worden uitgevoerd in het najaar van 2017.

Start uitvoering grootonderhoud

De bewoners van Jol 10 t/m 16 exclusief 11 hebben onlangs een brief  met bijlage ontvangen met informatie over de uitvoering van het grootonderhoud in hun wijk. Naar verwachting wordt vanaf medio november a.s. gestart met de uitvoering. De aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren is Van der Weerd Grafhorst BV. De aannemer start met de voorbereidende werkzaamheden, zoals het aanleggen van tijdelijke parkeerplaatsen langs de wijkontsluitingsweg en het plaatsen van de bouwkeet. Het civiele grootonderhoud traject (zoals de verharding en parkeerplaatsen) zal naar verwachting eind maart/begin april 2018 worden afgerond. Aansluitend zal in het voorjaar van 2018 gestart worden  met de groenwerkzaamheden.

Toezending definitief ontwerp

Alle bewoners van de Jol 10 t/m 16 ontvangen een bewonersbrief met informatie over definitief ontwerp. Bijgevoegd bevindt zich ook een bijlage, waarin een toelichting wordt gegeven op het definitief ontwerp. Het definitief ontwerp is in samenspraak met de bewoners tot stand gekomen. Alle opmerkingen en suggesties van de bewoners zijn geïnventariseerd en daar waar mogelijk meegenomen in het definitief ontwerp.

De afweging om juist iets wel of niet te honoreren, hebben te maken met diverse factoren:
1) Technische factoren: denk aan kabels en leidingen, ruimte profiel e.d.
2) Veiligheidsfactoren: verkeersveiligheid en/of sociale veiligheid.
3) Landelijk/stedelijk beleid en wet- en regelgeving.
4) Er is een budgettaire beperking.
5) Het past niet in het ontwerp en vertoont daarom een afwijking in het totale kwaliteitsbeeld van de wijk .

Heeft u nog vragen over het definitief ontwerp, dan kunt u mailen naar gojol@lelystad.nl .  U kunt ons ook volgen op facebook voor actuele updates: Grootonderhoud Lelystad

Reacties op het voorgaande voorlopig ontwerp

Op woensdag 25 januari 2017 heeft een bewonersavond plaatsgevonden t.b.v. de presentatie van het voorlopig ontwerp. De bewonersavond is goed bezocht door 44 bewoners uit de wijk. Alle reacties op het voorlopig ontwerp (VO) zijn inmiddels geïnventariseerd en worden afzonderlijk bekeken en getoetst t.b.v. van het definitief ontwerp. Rond 2 februari 2017 is eveneens een brief verzonden met als bijlagen het voorlopig ontwerp en een toelichting op het voorlopig ontwerp. De bewoners werden in april 2017 geïnformeerd over het voorlopig ontwerp. Reacties kunnen worden gezonden naar gojol@lelystad.nl 

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...