Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Elly van Wageningen - ChristenUnie

Laatst gewijzigd: 13-7-2018

Wethouder en 4e locoburgemeester

"In deze tweede bestuursperiode ben ik verantwoordelijk voor een portefeuille die gaat over ‘zinvol en bewust leven’. Het gaat om het vraagstuk hoe aarde en mens gezond kunnen blijven en hoe kinderen zich zó kunnen ontwikkelen dat zij later op gezonde wijze voor zichzelf en hun omgeving kunnen zorgen. Het benutten van kansen voor mens, milieu en duurzaamheid staat centraal. Kansen zoals het opwekken van groene energie, die de aarde niet uitput en het zorgen voor warmte zonder gebruik van gas. Het doel is om als stad in 2025 energieneutraal te zijn, exclusief mobiliteit. Het gaat in eerste instantie altijd om de mensen, maar duurzaamheid is daarnaast hard nodig om mensen een eerlijk en goed leven te geven. Het is daarom belangrijk om bewustwording op gang te brengen, bijvoorbeeld door afval beter gescheiden aan te bieden en bewuster in te kopen.

Zinvol en bewust leven gaat ook over het samen zorgen voor een prettige leefomgeving, waar het mogelijk is om te wandelen, fietsen en buiten te bewegen. Sporten en bewegen dragen bij aan een goede gezondheid en een vitaal leven. Daarnaast is het leuk en verbindend. Dit alles begint al bij de jeugd. Goed onderwijs, gezonde leefstijl en deelname aan sport en bewegen maken het makkelijker voor kinderen en jongeren om zich te ontwikkelen tot volwaardige en participerende volwassenen. Passend onderwijs is hierin belangrijk, zodat elk kind en elke jongere op het eigen tempo en niveau kan leren binnen de meest passende omgeving. Als jongeren al vroeg in een kansrijke en stimulerende omgeving opgroeien, leren zij hun eigen kracht aanboren. Kwalitatief goed onderwijs in Lelystad is een voorwaarde. Hierop direct van invloed is goede onderwijshuisvesting die bijdraagt aan de vormgeving van dat onderwijs. Onderwijs, sport, gezondheid en duurzaamheid gaan hand in hand en dat maakt mijn portefeuille zo waardevol, want “we hebben de aarde niet gekregen van onze voorouders maar in bruikleen van onze kinderen.”

Portefeuille

 • Duurzaamheid integrale aanpak (incl. energietransitie, water & klimaatadaptatie)
 • Onderwijs (incl. onderwijshuisvesting)
 • gemeentelijk vastgoed
 • Sport en bewegen
 • Vitaliteit en gezondheid

Stuurgroepen

 • Stuurgroep talentontwikkeling (OOGO)
 • Bestuurlijk overleg passend onderwijs
 • Regionaal bestuurlijk overleg VSV
 • Bestuurlijk overleg veilige school (samen met burgemeester)
 • Stuurgroep water- en klimaatadaptie (met wethouders Den Os en Van den Heuvel)

Vertegenwoordigingen

 • Aandeelhouder Sportbedrijf
 • Aandeelhouder Alliander, Vitens - NUVAL
 • Vertegenwoordigde AB HVC
 • MRA-pfo duurzaamheid
 • Bestuur GGD

Online