Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Rapport toekomstverkenner biedt perspectief voor toekomst zorg in Lelystad

Geplaatst: 15-7-2019

Het college van Lelystad heeft kennis genomen van het rapport dat de toekomstverkenner heeft uitgebracht en aangeboden aan minister Bruins (VWS). Het college van Lelystad vindt dat het rapport een helder beeld geeft van de cijfers rondom de zorg en zorgbehoefte in Flevoland. Er worden vele interventies genoemd die nodig zijn om het zorglandschap in Flevoland en Lelystad te versterken. “Wij lezen waardevolle adviezen, waaronder het advies om in Lelystad opname mogelijkheid voor chronische zieken, zoals COPD patiënten, te creëren.

Bevalkamer

Ook aan het advies om een bevalkamer in Lelystad in te richten ter ondersteuning van de integrale geboortezorg hechten wij grote waarde,” aldus wethouder Elly van Wageningen namens het college, “Over de genoemde interventies in het rapport en over dergelijke ontwikkelingen in het zorgaanbod zijn wij positief.”

Teleurstelling over conclusie acute verloskunde en spoedeisende hulp

Het college van Lelystad is er teleurgesteld over dat de verkenner in het rapport concludeert dat acute verloskunde en een volwaardige spoedeisende hulp niet terugkeren in Lelystad. Ten aanzien van de spoedeisende hulp (SEH) ziet het college van Lelystad een landelijke ontwikkeling; steeds meer gemeenten en perifere ziekenhuizen kampen met een sluiting van de SEH. De effecten van deze ontwikkeling voor de betreffende gemeenten, waaronder Stadskanaal, Hoogeveen en Nissewaard, zijn ingrijpend. Oplossingen kunnen niet lokaal worden gevonden. Het gesprek over deze ontwikkeling en over het toekomstbestendig organiseren van acute zorg in perifere ziekenhuizen moet landelijk worden gevoerd. Het college van Lelystad roept de Minister en de Tweede Kamer daarom op om het anders en toekomstbestendig inrichten van de acute zorg in Nederland hoog op de agenda te zetten en Lelystad daarbij als voorloper te laten fungeren. Daarbij is het noodzakelijk dat drempels die huidige financieringsstromen en benodigde kwaliteitskader kunnen opwerpen, worden weggenomen en er ruimte voor innovatie wordt gecreëerd.

Aandachtspunten: toezicht en financiën

Ten aanzien van de adviezen in het rapport ziet het college van Lelystad twee aandachtspunten. Zo moeten er duidelijke afspraken komen over op welke wijze en door wie erop wordt toegezien dat de adviezen uit het rapport opvolging krijgen. Daarnaast stelt het college dat bij diverse interventies (tijdelijk) extra capaciteit en de beschikbaarheid van financiële middelen een voorwaarde zijn. Er moeten duidelijke afspraken komen over deze voorwaarden, waaronder uitspraken over een passende verdeling van financiën. Het college van Lelystad roept de minister op om op korte termijn expliciet aandacht te besteden aan de inzet richting een zo maximaal mogelijke voorziening voor acute zorg in Lelystad én aan het creëren van de juiste voorwaarden om de fase na 1 juli 2019 effectief te kunnen starten, met heldere afspraken over de rol en bijdrage van de partijen die deelnemen aan de Zorgtafel en duidelijkheid over het commitment van de zorgverzekeraar. 

Behoefte van Lelystad

Een zo maximaal mogelijke voorziening voor acute zorg in Lelystad  betekent dat een beweging naar een 24/7 toegankelijke SEH of uitgebreide spoedpoli, waar een gekwalificeerde SEH arts aanwezig is en waar expliciet aandacht is voor de groepen chronisch zieken, ouderen en kinderen. Acute zorg moet anders georganiseerd worden. Lelystad kan een pilot zijn voor het organiseren van toekomstbestendige acute zorg (in gemeenten met een perifere ziekenhuisvoorziening).

College blij met versterkte samenwerking

“Het plotselinge faillissement van het ziekenhuis en de gebeurtenissen daarna hebben een grote impact gehad op de Lelystadse samenleving en onze stad als geheel,” benadrukt wethouder Elly van Wageningen, “Het gevoel van vertrouwen in de zorg en instanties die een rol spelen in de beheersing daarvan heeft een flinke deuk opgelopen. Toch heeft deze grote tegenslag voor slagkracht gezorgd in de samenleving. Waar we als college trots op zijn is de enorme veerkracht, flexibiliteit en inzet die onze partners op het gebied van zorg, gezondheid, preventie en welzijn hebben laten zien. Gedurende het afgelopen half jaar zijn door al deze partijen stappen gemaakt om het zorgaanbod in Lelystad meer passend te maken bij de behoefte. Expliciet aandacht is nodig – ook vanuit het ministerie - voor het versterken van kwetsbare huisartsenzorg door het tekort aan huisartsen in de stad en de hoge werkdruk die dat oplevert voor de bestaande huisartsenpraktijken. Mooi om te zien is dat het St Jansdal stap voor stap steeds beter aansluit bij de zorgbehoefte van de stad. Het ziekenhuis biedt bijvoorbeeld vanaf de zomer de mogelijkheid voor opname en operatie in Lelystad. Het college van Lelystad plaatst dus kanttekeningen bij het rapport van de toekomstverkenner, maar ziet ook dat er kansen liggen om het zorglandschap te versterken. De gemeente Lelystad wil zich daar volledig mede voor inzetten.”

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...