Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

College blijft inzetten op ziekenhuisvoorziening die past bij behoefte inwoners

Geplaatst: 18-4-2019

Lelystad blijft zich inzetten voor een meer uitgebreide ziekenhuisvoorziening dan op dit moment aanwezig in Lelystad. Het college is blij dat er, met de komst van St Jansdal per 1 maart 2019, nu weer poliklinische functies worden geboden in Lelystad. De gemeente en de zorgpartners blijven zich daarnaast inzetten voor een uitbreiding van functies, zoals; kortdurende opname (bedden voor 1 á 2 nachten) en een volwaardige spoedeisende hulp (SEH) die past bij de zorgvraag en -behoefte van Lelystad. Deze boodschap brengt het college samen met de raad, zorgpartners en betrokkenen continu onder de aandacht van de betrokken instanties zoals St Jansdal, de zorgverzekeraar, Inspectie, toekomstverkenner en de minister.

Bijdragen aan de regiovisie van de toekomstverkenner

Samen met de klankbordgroep van lokale (zorg)partners wordt de maandelijkse regiobijeenkomsten van de toekomstverkenner inhoudelijk voorbereid. Tijdens deze maandelijkse regiosessies haalt de toekomstverkenner – die in februari aangesteld is door het ministerie van VWS - informatie op die bouwstenen voor de Flevolandse visie gaan vormen. Met de partners in de klankbordgroep levert het college op die manier een afgestemd en eenduidig verhaal aan. Zo wordt er gezamenlijk antwoord gegeven op de vraag: Wat is er nodig in Lelystad en wat is belangrijk voor onze inwoners? 

De volgende stap: werken aan een toekomstvisie gezondheid en zorg in Lelystad

Tijdens de tweede klankbordgroep op 12 maart 2019 stelden de partners vast dat zij behoefte hebben om onze gezamenlijke inbreng in een bredere context van een Lelystadse gezondheidsvisie te plaatsen. Wat zijn specifieke kenmerken van verschillende wijken in Lelystad (in termen van gezondheid)? Welke ontwikkelingen zien we daar? Hoe beïnvloeden die de zorgbehoeften van inwoners? En hoe zou het landschap rond gezondheid en zorg er dan uit moeten zien in 2030?

Lelystad ziet dat een toekomstvisie op alleen Flevolandse schaal zou voorbij kunnen gaan aan specifieke Lelystadse kenmerken. Daarom is uitgesproken dat college en partners niet enkel inbreng willen leveren aan een Flevolandse visie, maar dat er ook de wens is om te werken aan een toekomstvisie op gezondheid en zorg in Lelystad. 

Structureel afstemming met St Jansdal

Met de overname door St Jansdal is er vanuit de gemeente structureel overleg op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau over zorginhoudelijke aspecten, over communicatie en over gebiedsontwikkeling. Daarnaast heeft de gemeente over zorginhoudelijke aspecten ook structureel overleg met de omliggende gemeenten en provincie. 

Algemeen Overleg Tweede Kamer 25 april 2019

Op 25 april 2019 vindt er een algemeen overleg plaats in de Tweede Kamer over de stand van zaken ziekenhuisfaillissementen. Vanuit het college worden vragen en voorbeelden aangeleverd die woordvoerders tijdens dit overleg kunnen stellen.

Enkele opvallende gebeurtenissen/ontwikkelingen van de afgelopen maand:

Het ontstaan van zelfstandige behandelcentra in Lelystad

Enkele medisch specialisten (kaakchirurgen, cardiologen, orthopeden, reumatologen) zijn zelfstandige maatschappen begonnen in Lelystad. Dat deden zij toen bleek dat zij niet langer bij het ziekenhuis werkzaam konden zijn. Dit is marktwerking en de gemeente heeft hier geen invloed op. Het college snapt de ontwikkeling omdat zij ziet dat patiënten graag bij hun vertrouwde artsen willen blijven, wat op deze wijze toch mogelijk wordt gemaakt. Het college heeft er ook begrip voor dat een lagere toestroom van patiënten dan verwacht, voor het St Jansdal leidt tot problemen. Het college hoopt dat de medisch specialisten en het ziekenhuis in de toekomst in beider belang én dat van de patiënten samen kunnen gaan werken.

Brief van St Jansdal (d.d. 22 maart 2019) aan huisartsen

Deze brief riep reacties op in de samenleving en bij diverse instanties zoals de NZa. Namens het college heeft burgemeester Ina Adema hierover gesproken met de bestuurder van St Jansdal. De boodschap die daarbij is overgebracht is dat in deze fase het vormgeven van de samenwerking en het bouwen aan wederzijds vertrouwen centraal staat; niet alleen tussen diverse (zorg)professionals onderling maar ook richting inwoners en patiënten. Daarin paste de toon en timing van deze brief niet. 

Gebiedsontwikkeling ziekenhuis

In vervolg op het voorbereidingsbesluit van de raad van eind 2018 wordt toegewerkt naar een nieuw bestemmingsplan voor de ziekenhuislocatie. De eerste stap daartoe in de vorm van de eerste concept Nota van Uitgangspunten heeft het college, na de informerende en verkennende raadssessie, in een publieksbijeenkomst op11 april gedeeld met belangstellenden.

In de komende periode zullen de door het college opgehaalde bijdragen worden verwerkt tot een Nota van Uitgangspunten. Deze nota zal naar verwachting voor de zomer aan de raad voor bespreking en besluitvorming zal worden voorgelegd. Na besluitvorming in de raad zal het college dit kader gebruiken als basis voor het op te stellen bestemmingsplan.

Om alle belanghebbenden goed te informeren is de lokale klankbordgroep op 12 maart in een overleg geïnformeerd over de samenhang en het proces in het ruimtelijke spoor. Met St.Jansdal worden proces en inhoud in het ruimtelijk spoor in voortdurend overleg gedeeld en besproken.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...