Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Wat komt er kijken bij de inzet van een PGB?

Laatst gewijzigd: 2-5-2022

Een PGB kan een geschikt instrument zijn om uw leven naar eigen wensen en behoeften in te vullen. Het is een verstrekkingsvorm die bij uitstek geschikt is voor mensen die zelf de regie over hun leven kunnen voeren. Wij streven ernaar dat alle gewenste voorzieningen op lokaal niveau aanwezig zijn, zodat een PGB in principe niet nodig is. Dit zal niet in alle gevallen mogelijk zijn. We vinden het van belang dat u eigen regie over uw leven kunt voeren en dat u, indien u dat wenst, hiervoor een PGB kunt inzetten.

De hoogte van een PGB voor dienstverlening is opgebouwd uit verschillende kostencomponenten, zoals salaris, vervanging tijdens vakantie, overige werkgeverslasten, vakantiedagen (20 dagen bij een volledige werkweek) en vakantietoeslag. Van werkgeverslasten is sprake als er een arbeidsovereenkomst wordt gesloten met de zorgverlener, doorgaans gebeurt dit als er meer dan 3 dagen per week wordt gewerkt. Het gaat dan om de loonheffingen.

Gemotiveerd plan

In bepaalde gevallen wordt een PGB alleen verstrekt indien u dit motiveert. U bespreekt uw behoefte aan ondersteuning met het Sociaal Wijkteam, daarbij kan de conclusie zijn dat u een maatwerkvoorziening nodig heeft. Het sociale wijkteam bespreekt met u hoe u deze maatwerkvoorziening wilt ontvangen, als PGB of als zorg in Natura. Ook bespreekt het sociale wijkteam de aanvraagprocedure met u. Het is namelijk van belang dat u een gesprek heeft met een aanbieder die de ondersteuning in natura levert, zodat vastgesteld kan worden wat de omvang van uw PGB zou worden als u de maatwerkvoorziening in natura ontvangt. Voor ondersteuning thuis, dagbesteding en kortdurend verblijf gebruikt u hiervoor de verschillende aanvraagformulieren, te vinden via deze link.

De maximale hoogte van de PGB bedragen vindt u in deze tarievenlijst 2022.

Bekwaamheid van de aanvrager

Als er een ernstig vermoeden is dat de aanvrager problemen zal hebben met het omgaan met een PGB, wordt het PGB niet verstrekt. Dit is onder andere het geval wanneer:  
• de aanvrager handelingsonbekwaam is;
• de aanvrager als gevolg van dementie, een verstandelijke handicap of ernstige psychische problemen onvoldoende inzicht heeft in de eigen situatie;
• er sprake is van verslavingsproblematiek;
• er eerder misbruik gemaakt is van het PGB.

Bovenstaande opsomming is niet volledig. Er kunnen andere situaties denkbaar zijn waarin het verstrekken van een PGB niet gewenst is. In deze situaties kan een PGB worden geweigerd.
Wij zijn van mening dat een PGB alleen kan worden aangewend voor ondersteuning die in Nederland wordt geleverd. Een PGB kan daarmee niet de grens over om ondersteuning in te kopen in een ander land.

Via SVB of gemeente?

Het trekkingsrecht via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) geldt uitsluitend voor maatwerkvoorzieningen in de vorm van dienstverlening voor de resultaten dagbesteding, ondersteuning thuis, een schoon en leefbaar huis en kortdurend verblijf/een logeervoorziening. Het PGB voor een woningaanpassing, hulpmiddel of vervoersvoorziening wordt niet verstrekt via het trekkingsrecht.

Kwaliteit van dienstverlening

De kwaliteit van de dienstverlening die ingezet wordt met een PGB moet van vergelijkbare kwaliteit zijn als de dienstverlening in de vorm van zorg in natura. In het PGB plan dient aangetoond te worden op welke wijze deze kwaliteit geborgd is.

Trekkingsrecht

In de Wmo is de verplichting opgenomen dat gemeenten PGB’s uitbetalen in de vorm van trekkingsrecht. Dit houdt in dat de gemeente het PGB niet op de bankrekening van de budgethouder stort, maar op rekening van het servicecentrum PGB van de SVB. De budgethouder laat via declaraties of facturen aan de SVB weten hoeveel uren hulp zijn geleverd en de SVB zorgt vervolgens voor de uitbetaling van de zorgverlener.

Inzetten sociaal netwerk of mantelzorger

In het plan kunt u aangeven dat u uw sociale netwerk of mantelzorger wil inzetten. De beloning van het sociale netwerk moet beperkt blijven tot gevallen waarin de zorg de gebruikelijke hulp overstijgt. Nagegaan wordt of u een bewuste keuze heeft gemaakt tussen zorg in natura of een PGB. 
Een PGB kan bijvoorbeeld uitkomst bieden wanneer de zorg nodig is op ongebruikelijke tijden, bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning in het weekend.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...