Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Fietsroutes van en naar Porteum

Laatst gewijzigd: 26-11-2021

In augustus 2021 zijn de deuren van Porteum geopend. Een mijlpaal na vele jaren wachten. Dat betekent voor veel leerlingen dat zij via een andere route naar school moeten fietsen.

Omleidingsroutes tijdens wegwerkzaamheden

Dagelijks verplaatsen veel fietsers en bromfietsers zich van en naar Porteum. Tegelijk werken we op verschillende plekken aan de fietspaden van en naar Porteum. Werkzaamheden om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dan gelden er tijdelijke omleidingsroutes. De verkeersveiligheid wordt daarbij nauwlettend gevolgd. Als het nodig is treffen we extra maatregelen.

Rol ouders en leerlingen

De gemeente doet er alles aan om de verkeersveiligheid van leerlingen te waarborgen. Maar er wordt ook van leerlingen verwacht dat zij zich aan de verkeersregels en maatregelen houden. Ook ouders spelen hierbij een grote rol.

Maatregelen zijn afgestemd

De maatregelen zijn afgestemd met de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland, afdeling Lelystad.

Bewegingsonderwijs

Per lesuur verplaatsen zich groepen leerlingen op de (snor)fiets of de bromfiets/-scooter tussen Porteum en de sporthal bij ISG Arcus. Tijdens deze werkzaamheden zijn daarom aangepaste routes uitgewerkt. Deze worden met een tijdelijke markering aangegeven. Bromfietsers maken gebruik van de autorijbaan waar een maximum snelheid van 50 km/uur geldt.

Fietsroutes bij wegwerkzaamheden na opening Porteum

Na de opening van Porteum wordt er op een aantal locaties nog gewerkt aan verbetering van fietspaden en aan wegen in de fietsroute, namelijk:

 • De snelfietsroute tussen station Lelystad Centrum en de Gordiaandreef.
 • De fietsoversteekplaats over Wold 10 bij Coloriet.
 • Parkeerterreinen aan de Neringweg.

De fietsroutes, die de leerlingen tijdens de werkzaamheden het beste kunnen fietsen zijn in beeld gebracht. Dit kunt u bekijken op onderstaande kaarten. De routes worden door tijdelijke markeringen aangegeven.

Vanaf 2022 bouw van verschillende woningbouwprojecten en herontwikkelingen

Uitgangspunt bij elk van bovengenoemde projecten is dat de snelfietsroute niet wordt doorkruist door gemotoriseerd verkeer. Waar dit nu wel gebeurt gaan we de aansluiting zo verplaatsen dat deze de fietsroute niet meer doorkruist.

Aandachtslocaties

Een aantal plekken op de fietsroutes van en naar Porteum vragen mogelijk bijzondere aandacht. Op die plekken staan dan verkeersregelaars. Gezien vanaf Porteum gaat het om de volgende plekken:

 • Fietsoversteekplaats Middendreef-Tjalk:
  Tijdens de aanleg van het snelfietspad tussen Gordiaandreef en NS Station Lelystad Centrum wordt hier de fietsroute door veel autoverkeer gekruist. De situatie wordt aandachtig gevolgd / gemonitord waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de verkeersveiligheid.
 • Fietsoversteekplaats Middenweg (Zilverparkgarage):
  Het gaat hier om een met verkeerslichten geregelde fiets- en voetgangersoversteekplaats. Het risico bestaat dat bij grote aantallen overstekende fietsers zoveel autoverkeer moet wachten dat de wachtrij terugslaat tot over de rotondes met de Ziekenhuisweg en de Stationslaan. De situatie wordt in de gaten gehouden. Indien nodig wordt nagegaan of de verkeerslichtenregeling (eventueel tijdelijk) kan worden aangepast. U kunt hier meer over lezen in dit nieuwsbericht.
 • Aansluiting Muntstraat – Neringweg:
  Op deze locatie krijgt verkeersveiligheid bijzondere aandacht.

Eindsituatie (brom)fietsverkeer

In de eindsituatie wordt Porteum ontsloten met een 4,00 m. brede snelfietsroute die niet wordt doorkruist door gemotoriseerd verkeer. Bromfietsers maken samen met gemotoriseerd verkeer gebruik van de rijbaan.
Alleen waar een maximum snelheid van 70 km/uur geldt of waar de weg bestaat uit meerdere rijstroken per richting (2x2 rijstroken of meer), maken bromfietsers gebruik van het fietspad.

Bushaltes en bereikbaarheid met de auto

Naast (brom)fietsers is het Porteum natuurlijk ook bereikbaar met de bus en de auto. Voor de bereikbaarheid met de bus kan gebruik worden gemaakt van de bestaande bushaltes op de:

 • Middendreef, ter hoogte van de voormalige scholengemeenschap de Rietlanden.
 • Zuigerplasdreef, ter hoogte van de Voorstraatbrug.

Met de auto is Porteum bereikbaar vanaf de Middendreef, via een geheel nieuw gebouwde inrit naar het parkeerterrein voor het schoolgebouw.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...