Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Zwemmen in buitenwater

Laatst gewijzigd: 15-10-2018

Het zwemwaterseizoen duurt van 1 mei tot 1 oktober. De kwaliteit van de officiële zwemwaterlocaties in Flevoland (32) wordt in deze periode voortdurend in de gaten gehouden zodat u veilig kunt zwemmen.

Locaties zwemwater

Er zijn in Nederland veel officiële zwemwaterlocaties waar u veilig kunt zwemmen. De kwaliteit van deze locaties wordt regelmatig gecontroleerd door de Provincies, Omgevingsdiensten, Rijkswaterstaat en de Waterschappen. Actuele informatie over de kwaliteit van de zwemwaterlocaties, waarschuwingen is te vinden op: www.zwemwater.nl

Problemen waterkwaliteit

Als de kwaliteit van het zwemwater niet goed is wordt dat bekendgemaakt via:

Controles

Het zwemwater in Flevoland binnen de dijken wordt tweewekelijks gecontroleerd door Waterschap Zuiderzeeland. De kwaliteit van de meeste buitendijkse zwemwateren wordt om de vier weken gemeten door Rijkswaterstaat. De coördinatie is, onder verantwoordelijkheid van de Provincie Flevoland, in handen van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV).