Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Partijnaam registreren of veranderen

Laatst gewijzigd: 25-11-2022

Wilt u voor de Provinciale Statenverkiezingen de naam (aanduiding) van uw politieke partij registreren? Dan dient u hiervoor een verzoek in bij het centraal stembureau in de gemeente Lelystad.

Voorwaarden om partijnaam (aanduiding) te registeren

U kunt een aanduiding laten registreren als:

 • Uw partij een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid in Nederland. Dat wil zeggen: dezelfde rechten en plichten heeft als een burger.
 • De statuten (regels en afspraken) van uw vereniging zijn vastgelegd in een notariële akte. Dat wil zeggen: in een juridisch document dat is opgemaakt en ondertekend door een notaris waarin die regels en afspraken staan.

U laat de aanduiding registreren bij het centraal stembureau van de Provinciale Staten van Flevoland. Het centraal stembureau is gevestigd bij de gemeente Lelystad. Hieronder leest u welke 3 stappen u moet doorlopen. 

Staat uw aanduiding al geregistreerd bij de Kiesraad voor de Tweede Kamerverkiezing? Dan hoeft u voor de Provinciale Statenverkiezing uw aanduiding niet opnieuw te registreren.

Zo registreert u de partijnaam (aanduiding)

In 3 stappen registreert u de aanduiding:

Stap 1: u maakt de waarborgsom van € 225 over
Dit is verplicht voor partijen die voor het eerst meedoen aan de verkiezingen. Maak het bedrag over naar:

 • IBAN-nummer NL 23 BNGH 0285 010190
 • Op naam van Gemeente Lelystad      
 • Vermeld hierbij als betalingskenmerk ‘waarborgsom registratie aanduiding Provinciale Statenverkiezingen’.
 • Vermeld ook de aanduiding van de politieke partij en de naam, rekeningnummer en woonplaats van de betaler.
 • U krijgt daarna een bewijs van Bureau Verkiezingen van de gemeente Lelystad dat u heeft betaald.

Stap 2: vul het formulier 'Verzoek tot registratie van een aanduiding’ (model G-1-1) in
Download het formulier 'verzoek tot registratie van een aanduiding' (model G-1-1)
Vul dit formulier in en stuur mee:

 • Een kopie van de notariële akte met de statuten van de vereniging.
 • Een bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dit bewijs mag niet ouder dan 6 maanden zijn.
 • Het bewijs dat de waarborgsom is betaald.

Stap 3: verstuur uw verzoek tot registratie van de aanduiding
Dit kan via e-mail, via de post of u kunt het verzoek persoonlijk inleveren:

 • Via e-mail naar bureauverkiezingen@lelystad.nl. Gebruik als onderwerp ‘Registratie aanduiding Provinciale Statenverkiezingen’.
 • Via de post naar: Gemeente Lelystad, t.a.v. Bureau Verkiezingen, Postbus 91, 8200 AB Lelystad.
 • Lever alle documenten persoonlijk in bij Bureau Verkiezingen in het stadhuis van de gemeente Lelystad. Maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer 14 0320.

Goed om te weten

Voor de registratie van de aanduiding is de deze informatie goed om te weten:

 • Uw verzoek moet op zijn laatst op 19 december 2022 om 23.59 uur bij Bureau Verkiezingen zijn ontvangen.
 • Het centraal stembureau beoordeelt uw verzoek. Binnen 4 weken krijgt u een reactie. Het besluit wordt bekendgemaakt in het digitale Provinciaal Blad op de website Overheid.nl en in de huis-aan-huiskrant Flevopost (editie Lelystad).
 • Levert u een geldige kandidatenlijst in? Dan krijgt u de waarborgsom van € 225 terug.

Partijnaam (aanduiding) veranderen

Zo verandert u een geregistreerde aanduiding:

 • Stuur uw aanvraag naar het centraal stembureau in de gemeente Lelystad:
  • Via e-mail naar bureauverkiezingen@lelystad.nl met als onderwerp ‘Veranderen aanduiding Provinciale Statenverkiezingen’.
  • Via de post naar: Gemeente Lelystad, t.a.v. Bureau Verkiezingen, Postbus 91, 8200 AB Lelystad.
  • Stuur ook mee:
   • Een afschrift van de notariële akte met de statuten van de vereniging.
   • Een bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophalen. Dit bewijs mag niet ouder dan 6 maanden zijn.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...