Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Kandidaatstelling voor de Provinciale Statenverkiezingen

Laatst gewijzigd: 28-11-2022

De kandidaatstelling voor politieke partijen die willen meedoen aan de Provinciale Statenverkiezing van Flevoland is op maandag 30 januari 2023. Dit gebeurt op afspraak in het stadhuis van de gemeente Lelystad. U leest op deze pagina meer over de voorwaarden voor kandidaten, welke documenten uw partij moet inleveren en hoe u de waarborgsom betaalt voor de kandidaatstelling. Ook leest u meer over de verplichte voorinlevering van alle documenten.

Voorwaarden voor kandidaten

Om toegelaten te worden tot de Provinciale Staten, moet een kandidaat aan 4 voorwaarden voldoen:

 1. U bent 18 jaar of ouder.
 2. U heeft de Nederlandse nationaliteit.
 3. U woont in de provincie Flevoland.
 4. U heeft kiesrecht.

Woont u niet in provincie Flevoland? Dan moet u een verklaring inleveren. In deze verklaring staat dat u in de provincie Flevoland gaat wonen als u wordt gekozen als lid van de Provinciale Staten van Flevoland.

Verplichte documenten voor de kandidaatstelling

Een politieke partij moet bij de kandidaatstelling op maandag 30 januari 2023 documenten inleveren om mee te mogen doen aan de Provinciale Statenverkiezing van Flevoland. Bij iedere kandidatenlijst moeten ook de instemmingsverklaringen aangeleverd worden. Doet u mee met een nieuwe partij? Dan moet de nieuwe partij ook ondersteuningsverklaringen aanleveren.

De documenten vindt u via de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV). Hieronder ziet u welke formulieren (modellen) nodig zijn voor de kandidaatstelling:

 • Kandidatenlijst
  Er mogen maximaal 50 kandidaten op een kandidatenlijst staan. Had uw politieke partij bij de vorige Provinciale Statenverkiezing meer dan 15 zetels? Dan mag u maximaal 80 kandidaten op de lijst zetten.
  Download formulier Kandidatenlijsten (Model H1) 
 • Kopie identiteitsbewijs kandidaten en inleveraar(s)
  Kopie van een geldig legitimatiebewijs van iedere kandidaat en van de persoon die de kandidatenlijst inlevert. Staat uw burgerservicenummer (BSN) op de achterkant van het paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs? Kopieer dan ook de achterkant. 
 • Verklaring van voorgenomen vestiging
  Zijn er kandidaten op de kandidatenlijst die niet in de provincie Flevoland wonen? Dan moeten zij verklaren dat ze in Flevoland gaan wonen als ze lid worden van de Provinciale Staten van Flevoland.
  Download verklaring van voorgenomen vestiging
 • Alleen voor nieuwe partijen!
  Doet uw partij voor het eerst mee aan de Provinciale Statenverkiezing van Flevoland? Of had de partij bij de vorige verkiezing geen zetel gekregen? Dan moet u ook de documenten hieronder inleveren.
  • 30 ondersteuningsverklaringen
   Uw partij moet minimaal 30 ondersteuningsverklaringen van kiezers voor de kandidaatstelling inleveren.
   Download Formulier Ondersteuningsverklaring (Model H4)
  • Bewijs van betaling van de waarborgsom
   Uw partij moet de waarborgsom van € 1.125,- betalen voor de kandidaatstelling. Als u de waarborgsom heeft betaald, krijgt u een bewijs van betaling (Model H 12). Dit bewijs moet u inleveren bij de kandidaatstelling. Het bedrag krijgt u terug als uw partij minimaal 75% van de kiesdeler haalt. Ook als u geen geldige kandidatenlijst heeft ingeleverd krijgt u het bedrag terug.
  • De waarborgsom van € 1.125,- maakt u over naar:
   • IBAN-nummer NL 23 BNGH 0285 010190
   • Op naam van de gemeente Lelystad
   • Vermeld hierbij als betalingskenmerk ‘waarborgsom kandidaatstelling Provinciale Statenverkiezingen’
   • Vermeld ook de aanduiding van de politieke partij en de naam, rekeningnummer en woonplaats van de betaler.
   • U krijgt daarna een bewijs van Bureau Verkiezingen van de gemeente Lelystad dat u heeft betaald.

Verkiezingssoftware (OSV) gebruiken

De Kiesraad stelt begin december het computerprogramma Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) beschikbaar via haar website. Daarmee kunt u alle verplichte documenten invullen en verzamelen. Wij adviseren u dringend om van deze software gebruik te maken.

De kandidaatstelling voor politieke partijen op 30 januari 2023

Maandag 30 januari 2023 is de kandidaatstelling voor de Provinciale Statenverkiezingen. Tussen 9.00 uur en 17.00 uur leveren politieke partijen alle verplichte documenten in op het stadhuis van de gemeente Lelystad (Stadhuisplein 2, Lelystad).

 • Let op: alleen personen met kiesrecht voor de Provinciale Statenverkiezing mogen de kandidatenlijst en andere formulieren inleveren.
 • Belangrijke informatie: u moet hiervoor een afspraak maken bij Bureau Verkiezingen van de gemeente Lelystad. Stuur hiervoor een e-mail naar bureauverkiezingen@lelystad.nl of bel naar telefoonnummer 14 0320.

Voorinlevering

Bureau Verkiezingen van de gemeente Lelystad houdt in de week vóór de kandidaatstelling een voorinlevering.
Hierbij controleert Bureau Verkiezingen alvast of u alle verplichte documenten goed heeft ingevuld.

 • De voorinlevering is op maandag 23 en dinsdag 24 januari 2023
  Hiervoor kunt u een afspraak maken. Stuur hiervoor een e-mail naar bureauverkiezingen@lelystad.nl of bel naar telefoonnummer 14 0320.
 • De voorinlevering is nog niet de echte kandidaatstelling
  U moet op maandag 30 januari 2023 alle verplichte documenten inleveren in het stadhuis van de gemeente Lelystad. Ook als de documenten bij de voorinlevering al zijn gecontroleerd.

Contact

Heeft u vragen over de kandidaatstelling? Neem dan contact op met Bureau Verkiezingen van de gemeente Lelystad.
Stuur hiervoor een e-mail naar bureauverkiezingen@lelystad.nl of bel naar telefoonnummer 14 0320.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...