Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Subsidieplafonds 2019

Laatst gewijzigd: 11-2-2020

Voor de subsidies die de gemeente afgeeft, worden subsidieplafonds vastgesteld. Dit betekent dat er een maximaal bedrag beschikbaar is voor een regeling gedurende een bepaalde periode (meestal één jaar).

Overzicht van subsidieregelingen en de plafonds

U kunt per subsidieregeling bekijken wat het vastgestelde subsidieplafond is voor 2019. De wijze van verdeling is opgenomen in de desbetreffende subsidieregeling.

Uitzondering voor luchthavenfonds

De subsidieplafonds hebben betrekking op aanvragen die zijn ingediend voor activiteiten die (deels) plaatsvinden in 2019. Een uitzondering hierop is het subsidieplafond voor het luchthavenfonds. Hier geldt het plafond voor de periode zoals deze is opgenomen in de subsidieregeling.

Publicatie subsidieregeling 2019

In de collegevergadering van 4 december 2018 heeft het college voor 2019 de volgende subsidieplafonds vastgesteld. Deze subsidieplafonds hebben betrekking op subsidieaanvragen die zijn ingediend voor activiteiten die (deels) plaatsvinden in 2019. Een uitzondering hierop is het subsidieplafond voor het luchthavenfonds, deze geldt voor de periode zoals opgenomen in de subsidieregeling.

De wijze van verdeling is opgenomen in de desbetreffende subsidieregeling. De verdeelwijze bepaalt namelijk welke subsidieaanvragen ‘voorrang’ krijgen bij het verdelen van de beschikbare middelen.

Overzicht van subsidieregelingen gemeente Lelystad 

 
Regelingen gemeente Lelystad Plafond
Subsidieregeling kaderopleidingen sport*  € 4.140
Subsidieregeling sportevenementen*  25.864
Subsidieregeling investeringen sportaccommodaties*  26.721
Subsidieregeling deskundig technische leiding sport*  62.399
Subsidieregeling watersport*  46.526
Subsidieregeling breedtesport*  21.514
Subsidieregeling investeringen amateurkunstverenigingen*  2.544
Subsidieregeling deskundigheidsbevordering amateurkunstverenigingen*  2.544
Subsidieregeling amateurkunst 1e half jaar*  26.931
Subsidieregeling amateurkunst 2e half jaar*  26.931
Subsidieregeling beeldende kunsten en vormgeving*  125.254
Subsidieregeling podiumkunsten*  54.944
Subsidieregeling letteren*  26.455
Subsidieregeling activiteiten vrijwilligers- en zelforganisaties*  148.060
Subsidieregeling evenementen vrijwilligers- en zelforganisaties* 30.000
Subsidieregeling zelfstandige buurcentra*  62.315
Subsidieregeling peuteropvang, voor- en vroegschoolse educatie Lelystad 2019  3.990.125
Subsidieregeling activiteitenbudget brede school*  86.685
Subsidieregeling buurtbussen Lelystad 2016  7.500

 * incl. 1,75% indexering 2019

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...