logo Gemeente Lelystad
Twitter gemeente Lelystad spacer Facebookpagina van gemeente Lelystad spacer RSS feed gemeente Lelystad dinsdag 19 november 2019

Gevel Stadhuis Gemeente Lelystad legt ontwerpbestemmingsplan ‘Locatie Ziekenhuisweg 100’ ter inzage

Op 11 april 2019 bent u tijdens een informatiebijeenkomst in het stadhuis geïnformeerd over de Nota van Uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan van het ziekenhuisterrein. Naar aanleiding van deze bijeenkomst ontving u de eerste nieuwsbrief.

Waarom een nieuw bestemmingsplan?

Gemeente Lelystad vindt het voor de inwoners van de stad en de regio belangrijk dat de ziekenhuis- en zorgfunctie op de Ziekenhuisweg 100 behouden blijft. Op 21 november 2018 is hiervoor het voorbereidingsbesluit over het nieuwe bestemmingsplan in werking getreden. De volgende stap in de procedure tot een nieuw bestemmingsplan is het ontwerpbestemmingsplan, dat nu ter inzage wordt gelegd.

Uitgangspunten

Het ontwerpbestemmingsplan is gebaseerd op de door de gemeenteraad op 9 juli 2019 vastgestelde Nota van Uitgangspunten. Het plan biedt ruimte voor invulling van de ziekenhuisfunctie op de Ziekenhuisweg 100 voor nu en voor de toekomst. Daarnaast biedt het plan ruimte voor actuele ontwikkelingen en wensen op het gebied van zorg en zorg-wonen.

Publicatie ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 21 november 2019 ter inzage op de gebruikelijke en wettelijk voorgeschreven wijze. Hiervan zal op 20 november 2019 kennisgeving worden gedaan in de Staatscourant en de Flevopost. De stukken zijn ook digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.0995.BP00078-OW01. Na verwerking van eventuele zienswijzen zal het plan (al dan niet aangepast) aan de gemeenteraad worden aangeboden ter vaststelling.

Veel gestelde vragen

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het overzicht met veel gestelde vragen over dit onderwerp.

Nieuwsbriefbanner HartslagNu Nieuwsbriefbanner VTE Blog burgemeester Nieuwsbriefbanner Meldings-app openbare ruimte