De raad van Lelystad heeft dinsdag 14 februari 2017 het uitvoeringsplan Duurzaamheid vastgesteld. Eerder in 2016 had de raad al de kaders voor duurzame ontwikkeling in Lelystad bepaald. Met de vaststelling van het uitvoeringsplan heeft de raad nu het groene licht gegeven voor de start van vele projecten en activiteiten voor een duurzamer Lelystad. Het uitvoeringsplan Duurzaamheid is een uitwerking van de Kadernota Duurzaamheid die in opdracht van de raad is opgesteld om in 2025 in Lelystad energieneutraal te zijn.