Naar aanleiding van gesprekken die gevoerd zijn met de bewonersvereniging van Warande is de bestaande hondenkaart Warande verder verduidelijkt. Op deze kaart wordt met kleuren aangegeven welke uitlaatmogelijkheden er zijn in Warande.