logo Gemeente Lelystad
Twitter gemeente Lelystad spacer Facebookpagina van gemeente Lelystad spacer RSS feed gemeente Lelystad woensdag 11 september 2019

Bijeenkomst Omgevingswet Praat mee over de Omgevingsvisie

Lelystad is vorig jaar samen met u gestart met het maken van een Omgevingsvisie. Stap voor stap brengen we met elkaar in kaart hoe we in de toekomst in Lelystad willen wonen, werken en recreëren.

Wat hebben we al gedaan?

We liggen op koers. In januari 2018 werden de uitkomsten van de eerste stap, het Verhaal van Lelystad, vastgesteld. Voor het Verhaal van Lelystad zijn brede, inspirerende discussies over de toekomst van de stad gehouden waar veel mensen enthousiast hun bijdrage aan hebben geleverd. In de tweede stap is samen met u verder gewerkt aan Het Ruimtelijk Raamwerk van Lelystad. De unieke ruimtelijke kwaliteiten van de stad en de potentie zijn verder verkend en in kaart gebracht. Ook deze tweede stap naar een breed gedragen Omgevingsvisie is afgerond en in mei van dit jaar vastgesteld door het college.

Wethouder Peter Schot Waarom een omgevingsvisie?

In de Omgevingsvisie staat de toekomstvisie voor de gehele leefomgeving van Lelystad. Ook in de toekomst willen we dat er voor iedereen in Lelystad een woning is en dat er voldoende banen zijn. We maken plannen om in de toekomst energieneutraal te kunnen zijn en om te kunnen gaan met klimaatverandering. We denken nu al na over de leefomgeving in de toekomst en moeten daarvoor samen keuzes maken.

De Omgevingsvisie is één van de instrumenten van de Omgevingswet die op 1 januari 2021 wordt ingevoerd. De Omgevingswet bundelt tientallen wetten en honderden regels in één nieuwe wet. Het doel is de ontwikkeling en het beheer van de stad makkelijker te maken. De Omgevingswet biedt daarmee de kans om een nieuw perspectief op de toekomst van de stad te ontwikkelen.

Wethouder Stedelijke Ontwikkeling, Omgevingswet & Cultuur Peter Schot: "Om de koers voor de ontwikkeling van de stad uit te zetten zijn we samen met onze inwoners aan het ontdekken wat wij wel en niet willen in onze stad. We zullen met elkaar in gesprek moeten blijven om keuzes te maken. Zo willen wij goed functionerende wijkcentra behouden. Maar wat betekent dit in relatie met de winkels in het Stadshart? Is het onderscheid tussen dagelijkse voorzieningen in de wijkcentra en niet-dagelijkse voorzieningen in het Stadshart reëel? Zonder dit soort gesprekken met elkaar te voeren, blijven we hangen in mooie woorden."

Bijeenkomst Omgevingswet Meedoen en meedenken!

U wordt uitgenodigd om mee te denken en mee te doen. De komende periode organiseren we verschillende activiteiten om terug te koppelen welke informatie we hebben opgehaald voor de Omgevingsvisie en om met u het gesprek aan te gaan over de keuzes die nog gemaakt moeten worden. Laten we vooral de expertise gebruiken van elkaar, want wie woont, werkt, leeft en recreëert in Lelystad weet goed wat wel en niet werkt.

Gevel stadhuis Agenda september 2019, maand van de Omgevingsvisie
  • Zaterdag 14 & zondag 15 september, LelySTART. Tijdens LelySTART gaan we graag met u in gesprek over verschillende thema’s die leven in de stad. Kom draaien aan het ‘Rad van de toekomst’ en laat ons weten hoe u denkt over een bepaald thema. Wat zorgt ervoor dat u zich gelukkig voelt in Lelystad en wat zou er nog beter kunnen?  Bouw mee aan de stad door een tip, wens of toekomstdroom voor Lelystad bij ons achter te laten op een houten bouwblok.
  • Maandagavond 23 september, een avondvullend programma over ‘Lelystad in 2040’, met als hoofdspreker bijzonder hoogleraar Zef Hemel (Stedelijke en Regionale Planning aan de Universiteit van Amsterdam), in het stadhuis van Lelystad. U bent van harte uitgenodigd. Meer informatie en een aanmeldlink vindt u in het volgende nieuwsbrief-item.
  • Woensdag 25 en vrijdag 27 september, Gesprekken in de buurt. We gaan graag met u en uw buurtbewoners in gesprek. In verschillende wijken praten we in de buurt van winkelcentra of wijkvoorzieningen graag met u over de toekomst van Lelystad. Op buurtniveau dus dit keer! We willen graag te weten komen hoe u en andere inwoners tegen de eigen buurt en de omgeving aankijken. Zo willen we bijvoorbeeld van u horen hoe u vindt dat het gaat in de buurt. We zijn benieuwd of u ideeën heeft voor uw buurt en hoe u de rol van uzelf en van de gemeente hierin ziet. U kunt ons onder andere tegenkomen in het Stadshart, Jol, Punter, Warande, Boswijk, Voorstraat, Voorhof, Lelycentre, Kempenaar, Botter en de Tjalk.
Omgevingswet Reserveer uw toegangsbewijs tijdens de lezing 'Lelystad in 2040'

Hoe ziet Lelystad eruit in 2040?

Maandagavond 23 september organiseert de gemeente Lelystad een avondvullend programma over de toekomst van Lelystad. Komt u ook? Verschillende sprekers, jong en oud, Lelystedeling en niet-Lelystedeling geven hun visie op hoe Lelystad eruit ziet in 2040. Hoofdspreker Zef Hemel, bijzonder hoogleraar Stedelijke en Regionale Planning aan de Universiteit van Amsterdam, zal met ons op een vernieuwende manier kijken naar het verleden van Lelystad en naar de kansen die er liggen om Lelystad te ontwikkelen tot een stad waar we samen trots op zijn.

Vorig jaar is Lelystad gestart met het maken van een Omgevingsvisie. Stap voor stap brengen wij met elkaar in beeld in welk Lelystad wij in de toekomst willen wonen, werken en recreëren. Op deze avond laten we u op een interactieve manier zien welke informatie we al hebben opgehaald en voor welke keuzes we staan. We willen u inspireren om mee te werken aan Lelystad in 2040.

Het exacte programma van de avond volgt. Wilt u zeker zijn van één van de tweehonderd plaatsen? U kunt zich hier alvast aanmelden.

Datum:   maandag 23 september
Tijd:       19.30 – 22.00 uur (inloop om 19.00 uur)
Locatie:  stadhuis van Lelystad – Raadszaal

Blijf op de hoogte

We hebben veel lezers van deze nieuwsbrief mogen ontvangen tijdens een van onze eerdere bijeenkomsten. Nogmaals dank voor uw betrokkenheid en het meedenken. Wilt u met ons mee (blijven) denken over de toekomst van Lelystad? We zien u graag bij één van onze activiteiten de komende weken en houden u op de hoogte over de ontwikkelingen en activiteiten rond de Omgevingswet. Heeft u vragen of tips? Stuur dan een e-mail naar omgevingswet@lelystad.nl.

Nieuwsbriefbanner Omgevingswet Omgevingswet Nieuwsbriefbanner Omgevingswet Omgevingsvisie Nieuwsbriefbanner Omgevingswet Omgevingsplan