Het college stelt de raad voor om € 500.000 beschikbaar te stellen voor het verbeteren van de bereikbaarheid van de Marker Wadden. De Marker Wadden is een van onze parels uit het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie. Met dit voorstel worden de voorzieningen op de Marker Wadden meer in overeenstemming gebracht met de verwachte aantallen bezoekers. Daarnaast heeft het college besloten een onderzoek te gaan doen naar de mogelijkheden van een reguliere vaarverbinding tussen Bataviahaven in Lelystad en de Marker Wadden.