De website van de gemeente Lelystad voldoet voor het zesde jaar op rij aan de landelijke Webrichtlijnen voor toegankelijke overheidswebsites. En dat niet alleen. De website voldoet daarnaast aan de Europese Toegankelijkheidsrichtlijn. ‘Het is ontzettend belangrijk dat een website toegankelijk is, zodat deze door alle bezoekers goed kan worden gebruikt’, zegt wethouder Nelly den Os. ‘Openbare voorzieningen moeten toegankelijk zijn voor iedereen. Dat geldt voor gebouwen, openbaar vervoer, maar zeker ook voor digitale voorzieningen. We hebben het dan niet alleen over mensen met een visuele handicap, maar ook over mensen met een taalachterstand, ouderen of simpelweg gebruikers van mobiele apparatuur.’