De gemeente Lelystad werkt sinds begin 2018 samen met drie leveranciers van hulpmiddelen. Het gaat om de levering en het onderhoud van bijvoorbeeld rolstoelen en scootmobielen die in bruikleen worden gegeven aan inwoners met een mobiliteitsbeperking. Onderzoek onder de gebruikers wijst uit dat de drie leveranciers worden gewaardeerd met een ‘ruim voldoende tot goed’.