De energietoeslag voor 2022 wordt verhoogd met 500 euro. Het bedrag is bedoeld voor de 4.385 huishoudens die in 2022 ook 1.300 euro energietoeslag hebben gekregen. De toeslag wordt voor 1 mei 2023 automatisch uitgekeerd. In 2023 komt er naar verwachting weer een energietoeslag beschikbaar. Maar daarvoor is eerst een wetswijziging nodig die het gemeenten mogelijk maakt opnieuw een energietoeslag uit te keren aan de minimahuishoudens. Omdat deze wetswijziging naar verwachting pas in juni 2023 in werking treedt en er daarna pas een nieuwe aanvraagronde kan starten, kiest de gemeente ervoor nu alvast 500 euro uit te keren op basis van de huidige regeling.