Gemeente Lelystad wil als werkgever een goede afspiegeling zijn van de samenleving en gelijke kansen bevorderen. Het doel is een krachtige gemeentelijke organisatie, passend bij de inwoners van Lelystad. Wethouder Jack Schoone heeft namens het college het Charter Diversiteit ondertekend. Hiermee verbindt gemeente Lelystad zich aan meer inclusie en een grotere diversiteit op de werkvloer, zoals culturele, etnische en religieuze achtergrond, gender, leeftijd, LHBTI en arbeidsvermogen.