De nieuwe nota Armoedebeleid en Schuldhulpverlening 2019 – 2022 – Iedereen Voorwaarts! – is door het college ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. Deze nota is tot stand gekomen in samenspraak met inwoners en partners uit het werkveld en moet zorgen voor het terugdringen van armoede en problematische schulden. Het nieuwe Armoedebeleid en Schuldhulpverlening richt zich op het verminderen van stress en bestrijdt armoede en schulden in Lelystad.