Het college van Lelystad heeft dinsdag 1 oktober de programmabegroting 2020 – 2023 aan de raad aangeboden. In de programmabegroting wordt inzichtelijk gemaakt welke taken de gemeente uitvoert en welke bedragen daarmee zijn gemoeid. Daarnaast worden er diverse voorstellen aan de raad voorgelegd, onder meer een pakket met bezuinigingsmogelijkheden.