Het college heeft De Trommel aangewezen als beoogde nieuwe locatie voor poppodium Corneel. Er komt een Nota van uitgangspunten met de vast te stellen kaders en het ambitieniveau voor de ontwikkeling van De Trommel, waar het poppodium onderdeel van uit maakt. De nota wordt kort na de zomer aan de raad ter vaststelling voorgelegd. De Trommel (ook bekend als De Gordiaan) is onderdeel van de ontwikkeling van het Stadshart. Het ligt aan de zuidzijde van het project Theaterkwartier en tussen het Agoraplein, Agorahof en de Waagpassage in.