Gemeente Lelystad gaat onderzoeken hoe zij invulling kan geven aan de wettelijke taakstelling om statushouders (asielzoekers met vergunning tot verblijf) te huisvesten en treedt daarover in overleg met Centrada en huurdersorganisatie HVOB. Dit onderzoek wordt als procesafspraak gevoegd bij de prestatieafspraken voor 2019 tussen gemeente, Centrada en HVOB. Het onderzoek is nodig na de aangenomen motie in de gemeenteraad om het statushouderschap niet langer grond voor urgentie te laten zijn en daarmee vergunninghouders niet meer automatisch voorrang te verlenen bij de toewijzing van een sociale huurwoning.