Als gastvrije stad voor bezoekers en recreanten is het belangrijk dat de toeristische bestemmingen goed bereikbaar en vindbaar zijn. Naast de gebruikelijke blauwe verwijsborden is er ook nog de toeristische bebording. Deze zijn bruin van kleur met witte letters. Deze toeristische borden werden binnen de bebouwde kom nog niet ingezet. Gemeente Lelystad is op 18 juli 2018 gestart met de plaatsing van de toeristische borden op diverse locaties. Wethouder Ed Rentenaar heeft het eerste bord onthuld bij de Buizerdweg-Knardijk.