De gemeenteraad van Lelystad krijgt van het college drie opties voorgelegd over een plan van aanpak voor de huisvesting van asielzoekers die een vergunning hebben om in Nederland te mogen blijven. De gemeente Lelystad loopt achter bij de wettelijke taak om vergunninghouders te huisvesten. De achterstand heeft te maken met de in november 2018 aangenomen motie om vergunninghouders geen urgentie meer te verlenen bij het toewijzen van een sociale huurwoning door woonstichting Centrada. Als toezichthouder op de uitvoering door gemeenten van de wettelijke taakstelling heeft de provincie Flevoland de gemeente Lelystad opgedragen om komende maand, in oktober 2019, een plan van aanpak in te dienen voor het inhalen van de achterstand.