De gemeente Lelystad wil graag weten wat inwoners vinden van het aanbod aan cultuur in de stad. Daarom kunnen inwoners vanaf vandaag een vragenlijst invullen op de website van de gemeente. De uitkomsten van de vragenlijst worden waar mogelijk meegenomen in het gemeentelijk cultuurbeleid. De vragenlijst staat open tot uiterlijk 12 juni 2023. De vragenlijst meet of inwoners tevreden zijn over het cultuuraanbod en hoe ze hier gebruik van maken. De vragen gaan bijvoorbeeld over of mensen bekend zijn met het aanbod, wat ze vinden van de prijzen en hoe vaak ze iets cultureels doen in Lelystad.