De gemeente Lelystad heeft na een aanbestedingsprocedure opdracht gegeven tot het bouwrijp maken van het toekomstige woongebied Parkwijk, nabij het stadscentrum. Maandag 3 september 2018 begint Knipscheer Infrastructuur BV met de werkzaamheden. Het gebied wordt volledig afgesloten. Er kan niet meer worden geparkeerd; fietsers kunnen niet langer over het terrein doorsteken naar het centrum. Leerlingen van scholengemeenschap Arcus gaan via een andere ingang met hun fiets het schoolterrein op.