De gemeente Lelystad heeft samen met de Lelystadse schoolbesturen een meerjarenplan gemaakt voor wat er op de lange termijn met de gebouwen van het basisonderwijs gaat gebeuren in de stad. Het plan maakt voor de besturen van de basisscholen en de gemeente duidelijk waar zij financieel rekening mee moeten houden als het gaat om investeringen in én onderhoud van de schoolgebouwen, voor de jaren 2021-2034. Het plan wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.