De Lening Toekomstbestendig Wonen wordt uitgebreid. Dat betekent dat nog meer particuliere huiseigenaren voor een lening in aanmerking kunnen komen. Ook wordt het mogelijk om geld te lenen voor meer en andere maatregelen, zoals het vervangen van dak- en gevelonderdelen of het aanpakken van vocht- en schimmelproblemen. De wijzigingen worden van kracht nadat de gemeenteraad hier positief over heeft besloten en de verordening is gepubliceerd.