De lat ligt hoog bij de ontwikkeling van het Stationsgebied. Met het toevoegen van circa 600 woningen en kantoorruimte wordt een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van het gebied en wordt een bijdrage geleverd aan de groeiopgave voor Lelystad. Het college heeft binnen de kaders die de raad heeft gesteld het ontwikkelingsplan Stationsgebied Lelystad opgesteld en legt het voor aan de raad. Wethouder Adam Elzakalai van Wonen, Economie en Stationsgebied: “Het vernieuwde stationsgebied wordt een belangrijk visitekaartje van Lelystad. Het wordt dé groene entree van de hoofdstad van de nieuwe natuur, dé plek om te wonen en werken met alle voorzieningen en openbaar vervoer vlakbij.”