Het asbestsaneringsproject waarbij asbesthoudende daken gesaneerd zijn bij 83 woningen in de Haf, is afgerond. Met een feestelijke barbecue die door de aannemers is georganiseerd en door de gemeente gefaciliteerd, werd dit woelige, eerste grote daksaneringsproject in de gemeente Lelystad afgesloten.