Lelystad blijft zich inzetten voor een meer uitgebreide ziekenhuisvoorziening dan op dit moment aanwezig in Lelystad. Het college is blij dat er, met de komst van St Jansdal per 1 maart 2019, nu weer poliklinische functies worden geboden in Lelystad. De gemeente en de zorgpartners blijven zich daarnaast inzetten voor een uitbreiding van functies, zoals; kortdurende opname (bedden voor 1 รก 2 nachten) en een volwaardige spoedeisende hulp (SEH) die past bij de zorgvraag en -behoefte van Lelystad. Deze boodschap brengt het college samen met de raad, zorgpartners en betrokkenen continu onder de aandacht van de betrokken instanties zoals St Jansdal, de zorgverzekeraar, Inspectie, toekomstverkenner en de minister.